Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Natuurlijke plaagbestrijding vraagt ecologische kennis

Met gevarieerde vegetatie of bloemenranden kunnen natuurlijke vijanden het optreden van plaaginsecten onderdrukken, is de algemene gedachte. Maar voor een goed effect is specifieke kennis nodig.

Natuurlijke vegetaties kunnen een rol spelen bij een natuurlijke onderdrukking van plagen in gewassen. Algemeen wordt gedacht dat er een positieve relatie is tussen een gevarieerde natuurlijke vegetatie in het landschap en de populaties natuurlijke vijanden. Hoe meer diversiteit, hoe meer ecosysteemdiensten. Maar een nieuwe wereldwijde studie laat zien dat het effect van tal van factoren afhangt. Voor een goede natuurlijke plaagregulatie is ecologische kennis vereist, schrijven Wageningse onderzoekers in een artikel in Vakblad Groen.

Ecosysteemdiensten
De auteurs beginnen met de maatschappelijke onrust over de achteruitgang van de insectenpopulaties. Voor die achteruitgang kunnen verschillende oorzaken worden genoemd, zoals de afname van de biodiversiteit, stikstofdepositie in natuurgebieden en pesticidegebruik. Die achteruitgang van het aantal insecten heeft ook gevolgen voor een aantal ecosysteemdiensten zoals de bestuiving van planten, natuurlijke plaagbestrijding of de afbraak van organisch materiaal.

Het idee is dat met een gevarieerde vegetatie in bermen, akkerranden, houtwallen of andere landschapselementen een positieve bijdrage kan worden geleverd aan natuurlijke plaagbestrijding. Maar de onderzoekers schrijven in het artikel dat uit onderzoeksresultaten in 31 verschillende landen blijkt dat het niet zo eenvoudig is. Soms is er een positief effect van een seminatuurlijke vegetatie op natuurlijke plaagbestrijding, soms is het effect juist negatief. Netto is er geen duidelijk effect, aldus de auteurs van het artikel.

Ecologische kennis
Voor het ontbreken van een duidelijk effect noemen de onderzoekers verschillende verklaringen. Zo er een effect van het seizoen. Gedurende het seizoen fluctueren de aantallen plaaginsecten en natuurlijke vijanden sterk. Daarnaast kunnen andere landschapsfactoren - die niet meegenomen zijn in studies - de aantallen insecten beïnvloeden zoals de ruimtelijke verdeling. Het omliggende landschap kan de soorten plaaginsecten of natuurlijke vijanden op verschillende manieren beïnvloeden. Plagen hebben immers specifieke waardplanten. En natuurlijke vijanden verschillen ook in welke plantensoorten ze gebruiken als nectarbron bijvoorbeeld. De manier waarop plagen en natuurlijke vijanden op seminatuurlijke vegetatie reageren is dus nogal complex en bovendien soortafhankelijk.

Om iets te kunnen zeggen over de effecten van het landschap of de vegetatie op een natuurlijke plaagregulatie,  is specifieke ecologische kennis nodig. Veel van die kennis is er al wel. Zo is bekend welke wilde planten nectar leveren aan specifieke groepen natuurlijke vijanden en in welke periodes in het jaar de bloei plaatsvindt. Die kennis kan worden gebruikt voor een meer gerichte aanpak van landschapsbeheer voor specifieke plagen. Zo kunnen voor de bestrijding van luizen bloeiende akkerranden worden aangelegd met aantrekkelijke bloemen voor zweefvliegen.

Strokenteelt
Maar de effecten van akkerranden moeten niet worden overschat. De effecten nemen naar het midden van een perceel snel af. Naast het beheer van akkerranden of landschapselementen kunnen ook maatregelen worden genomen binnen het perceel om natuurlijke vijanden te stimuleren. Gedacht kan worden denken aan: mengteelten, een teelt veldboon en tarwe, strokenteelt met meerdere gewassen, het achterlaten van gewasresten of een oppervlakkige of niet-kerende grondbewerking. Zo kan de overleving in de winter van natuurlijke vijanden worden verbeterd. Maar ook plaaginsecten kinnen zo worden geholpen te overleven. Dat maakt duidelijk dat het beheer veel specifieke kennis vraagt.

Publicatiedatum: