Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

LTO roept politiek op geen overhaaste stikstofmaatregelen te nemen

Na gesprekken met betrokken partijen roept LTO Nederland zowel de regering als alle politieke partijen nogmaals op niet in paniek de verstrekkende uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) te beantwoorden met rigide maatregelen. De agrarische sector heeft de afgelopen jaren zwaar geïnvesteerd in innovaties om de milieudruk te verminderen. De telers en tuinders verdienen geen overhaast stikstofbeleid dat desastreuze en verstrekkende gevolgen voor de sector heeft, aldus LTO.

LTO strijdt via acties, onderhandelingen en indien nodig gerechtelijke procedures voor de volgende punten:

1. Drempelwaarde
Onderzoek naar en snelle toezeggingen over het invoeren van de drempelwaarde voor verwaarloosbare stikstofuitstoot. Een drempelwaarde die overeenkomt met de ons omringende landen kan zeker 90% van de huidige impasse oplossen. Met zo’n drempelwaarde is ook het vraagstuk van beweiden en bemesten grotendeel opgelost.

2.Stikstofmetingen en -onderzoeken
Uitbreiding van het stikstof meet- en monitoringnetwerk. Volledige transparantie en verantwoorde, onderbouwde metingen zijn absoluut noodzakelijk om draagvlak te verkrijgen voor toekomstbestendige maatregelen.

3. Eens vergund, blijft vergund
Vergunde rechten over het aantal te houden dieren en stalruimte mogen niet worden ingenomen. Ook al wordt de vergunde capaciteit op dit moment niet volledig benut. Aanvullende eisen van de provincies zijn niet acceptabel. LTO is bereid hiervoor juridische procedures te starten vanwege inbreuk op het eigendomsrecht.

4. Extern salderen
De koppeling van fosfaat- en dierrechten aan ammoniak is onacceptabel. Ook de inname van deze rechten als private partijen onderling salderen, is voor LTO onbespreekbaar.

5. Afroming
Een afroming van 30% bij overdracht van ammoniakrechten leidt rondom de Natura 2000-gebieden niet tot emissiereductie. Dit is een negatieve prikkel om te investeren in verdere verduurzaming.

6. (Ont)schotting
Totdat de gebiedsaanpak rond Natura 2000-gebieden is geïmplementeerd is een schot tussen de veehouderij en andere sectoren en activiteiten noodzakelijk. Bij uitvoering van gebiedsprocessen kan bij volledige instemming van betrokken partijen agrarische en niet-agrarische stikstof worden uitgewisseld.

7. Nationaal Landbouw Investeringsfonds
Overheid en bedrijfsleven moeten investeren in emissiereducerende technieken en praktijken.

Bron: LTO Nederland

Publicatiedatum: