"goed teken"

Voorlopig veel lager bedrag uitgekeerd in NOW 2.0

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft tot nu toe ruim 35.000 aanvragen goedgekeurd voor de tweede Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0). Naar deze werkgevers, waarvan veruit de meeste minder dan tien man in dienst hebben, is de eerste termijn van het voorschot overgemaakt.

In totaal gaat het om een bedrag van ruim 1,3 miljard euro. De sector landbouw, groenvoorziening en visserij kon rekenen op 5,78 miljoen euro. De horeca- en catering op ruim 208 miljoen, zo blijkt uit een door het UWV gedeelde factsheet.

Aanvragen kan nog t/m 31 augustus. Mogelijk volgt daarna nog een derde ronde. Het kabinet neemt daarover eind augustus een besluit.

Minder aanvragen 2.0 en terugbetalen 1.0 'goed teken'
In de eerste ronde, NOW 1.0, werd over heel Nederland nog bijna 8 miljard uitgekeerd, waarvan een flink bedrag ook aan tuinbouwpartijen. Zij zullen, zo is de verwachting, (een deel van) die steun ook weer terug moeten betalen. Een positief teken, want dat betekent dat de economie aan is getrokken t.o.v. de ergste crisisweken, zo analyseerden twee financieel specialisten in juli bij bekendmaking van de NOW 1.0 nog.

De sector ‘overige commerciële dienstverlening’ heeft in de NOW 2.0 het grootste aandeel in het aantal toegekende aanvragen. Daarna volgen de sectoren ‘horeca en catering’ en ‘detailhandel’. Dat blijkt uit de factsheet over NOW 2.0 die UWV vandaag, 12 augustus publiceert.

De regeling
De regeling NOW is bedoeld om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden in deze moeilijke tijd. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van vier maanden, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden juni tot en met september, op voorwaarde dat ze hun personeel gewoon doorbetalen. Die tegemoetkoming is maximaal 90 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in twee termijnen betaald.

Werkgevers samen goed voor 693.000 werknemers
In totaal hebben sinds 6 juli 36.435 werkgevers een aanvraag ingediend voor de NOW. Inmiddels hebben 35.537 werkgevers een voorschot ontvangen. In totaal gaat het daarbij om een bedrag van ruim 1,3 miljard euro. Deze werkgevers hebben samen zo’n 693.000 mensen in dienst. Het opgegeven verwachte omzetverlies is gemiddeld 53 procent. Het gaat hierbij om de betaling van de eerste termijn van het voorschot. De tweede termijn volgt later.

De factsheet is opgemaakt met cijfers tot en met 7 augustus en geeft meer inzicht in de toekenningen per sector en arbeidsmarktregio. Ook is informatie opgenomen over het aantal toekenningen naar bedrijfsomvang. Het UWV somt een aantal cijfers op:

  • Het grootste aandeel in het aantal toekenningen hebben de sectoren commerciële dienstverlening (8450), horeca en catering (8246) en detailhandel (3810).
  • Het verstrekte voorschotbedrag is het hoogst voor de sector overige commerciële dienstverlening (€ 274 miljoen), gevolgd door vervoer en logistiek (€ 233 miljoen) en horeca en catering (€ 208 miljoen).
  • Veruit de meeste toekenningen, 22.089 in totaal, gaan naar werkgevers met minder dan 10 werknemers. Werkgevers met meer dan 250 werknemers zijn goed voor 241 toegekende aanvragen.
  • Van alle arbeidsmarktregio’s heeft Groot-Amsterdam het grootste aandeel in het aantal toekenningen (6131), gevolgd door Rijnmond (2729) en Midden-Utrecht (2071).

Klik hier voor de volledige factsheet.

Deel werkgevers stelt aanvraag uit tot omzetverlies duidelijker is
Het aantal aanvragen voor NOW 2.0 is aanzienlijk lager dan voor NOW 1.0. UWV heeft daarom door Ruigrok NetPanel een enquête laten uitvoeren onder ruim 800 werkgevers die wel NOW 1.0 hebben aangevraagd, maar (nog) geen NOW 2.0. Van de ondervraagden geeft 20 procent aan van plan te zijn zeker een aanvraag te gaan indienen, 43 procent twijfelt nog en 36 procent geeft aan zeker geen NOW 2.0 aan te vragen.

Belangrijkste reden (79 procent) om geen NOW 2.0 aan te vragen is dat het weer beter gaat met het bedrijf en de tegemoetkoming niet meer nodig is. Daarna (20 procent) wordt het niet voldoen aan de voorwaarden genoemd.

De werkgevers die nog geen NOW 2.0 hebben aangevraagd, maar zeggen dat nog wel te doen, geven vooral aan (63 procent) dat ze wachten met de aanvraag tot ze beter kunnen inschatten hoe hoog het omzetverlies wordt. Werkgevers die nog twijfelen geven aan dat nog onduidelijk is of ze op meer dan 20 procent omzetverlies gaan uitkomen. Sommige geven aan dat dit nu niet het geval is, maar dat een ‘tweede golf’ en een nieuwe lockdown dat kunnen veranderen.

Advies UWV: gebruik hulpmiddelen om eigen situatie in te schatten
‘Het is goed om te zien dat werkgevers aangeven een goede inschatting te willen kunnen maken van hun omzetverlies’, reageert Janet Helder, lid van de Raad van Bestuur van UWV. ‘Daarmee voorkomen ze dat ze achteraf geld moeten terugbetalen. We hebben inmiddels een aantal tools online staan waarmee werkgevers een beter beeld van hun eigen situatie kunnen krijgen. We adviseren werkgevers die hulpmiddelen echt te gebruiken.’

Werkgevers die NOW 2.0 nog willen aanvragen, kunnen terecht op www.rekenhulpomzetverlies.nl om een goede inschatting van hun omzetverlies te maken. Op de site www.simulatienow.nl kunnen ze bovendien zien wat een dalende loonsom betekent voor de definitieve tegemoetkoming. Helder: ‘Ook dat kunnen ze dan laten meewegen in hun afweging om wel of geen NOW 2.0 aan te vragen.’

Werkgevers die NOW 1.0 hebben aangevraagd, kunnen met deze simulatietool ook alvast een beeld krijgen van de definitieve afrekening, die later dit jaar volgt. Met deze simulatie kunnen ze inschatten welk bedrag ze uiteindelijk als nabetaling ontvangen óf moeten terugbetalen. RvB-lid Janet Helder: ‘Komt daar uit dat je een terugvordering kunt verwachten, dan is het verstandig daar nu alvast geld voor te reserveren.’

Werkgevers kunnen nog tot en met 31 augustus een aanvraag indienen voor NOW 2.0.


Publicatiedatum:
© /Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.