VTA: Opbrengst uien dit jaar zeer wisselvallig

Net als voorgaande jaren heeft VTA onder haar leden in september een proefrooiing laten uitvoeren voor de uien. De gemiddelde opbrengst bij de deelnemers is vastgesteld op 59,2 ton per hectare. In 2019 was dit 59,6 ton per ha. Hiermee is de opbrengst per hectare tot op heden ruim 1% lager dan het vorig seizoen.

Het 5-jarig gemiddelde ligt op 56 ton/ha, waarbij wel opgemerkt wordt dat de bijzonder lage opbrengst van 2018 het beeld van een 5-jarig gemiddelde flink omlaag trekt. Wanneer geen rekening wordt gehouden met de extreem slechte oogst van 2018 ligt het langjarig gemiddelde op ongeveer 59,5 ton per hectare. De opbrengst per hectare van dit jaar in deze meting ligt ongeveer 0,5% beneden dit langjarig gemiddelde.


Grote verschillen
De spreiding in opbrengsten per hectare is groot. Zowel regionaal maar ook tussen percelen in de verschillende regio’s bestaan grote verschillen. Het minimum is 15 ton/ha, terwijl het maximum 98 ton/ha bedraagt.

Door de grote spreiding is het lastig om een goed gemiddelde vast te stellen. Bij de gele uien ligt de opbrengst bij bedrijven in de noordelijke provincies 15 ton per hectare hoger dan in de zuidelijke. Bij de rode uien is dit verschil ongeveer 6,5 ton per hectare. De grote verschillen zijn niet vreemd als je de natte winter, het lastige voorjaar met een lange periode van droogte, de hitteperiodes, plaatselijke zware regen- en/of hagelbuien in ogenschouw neemt. Plus daarbij het gegeven dat niet alle bedrijven even makkelijk kunnen beregenen.

Het beeld (inschatting) in de praktijk bij telers is, dat de gemiddelde opbrengst wel enkele tonnen lager is dan vorige seizoen. Bij telers die al uien hebben ingeschuurd overheerst het gevoel dat het verschil in opbrengst met vorig jaar groter lijkt dan deze voorlopige cijfers laten zien.

Grofte
Wat betreft de grofte is de conclusie, dat het percentage 60 mm opwaarts boven het niveau ligt van het langjarig gemiddelde. Dit percentage bedraagt 66,8%, terwijl het langjarig gemiddelde op 53,8% ligt. In het noorden bedraagt dit percentage 71% en in het zuiden 61% bij de gele uien. Bij de rode uien laten de resultaten nagenoeg geen verschil zien in grofte tussen de noordelijke provincies en de zuidelijke provincies (66,7% vs. 65,2%).

Voor meer informatie:
VTA
http://www.vtanederland.nl/  


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven