"’In de eerste 6 maanden van 2020 zijn meer dan 20 bedrijven in de groenten- en fruitsector gebruik gaan maken van het systeem. We zien het aantal bedrijven dat zich gratis registreert ook snel toenemen op het platform. Dit zorgt ervoor dat bedrijven in AGF wereldwijd gemakkelijk informatie kunnen verzamelen en delen", vertelt Nico Broersen van AgriPlace.

Kwaliteitseisen in de wereld van groenten en fruit veranderen snel
"In het afgelopen decennium zijn de eisen, die consumenten, retailers en certificeerders stellen aan de kwaliteit, duurzaamheid en sociale aspecten van agrarische producten, enorm toegenomen. Bovendien zijn deze eisen diverser geworden. Wat door de ene klant wordt geaccepteerd, wordt door een andere klant afgewezen."

Meer werk en risico's
"Het proces om alle benodigde kwaliteitsinformatie voor audits bij te houden en ervoor te zorgen dat alle producten aan de eisen van de klanten voldoen, is uitdagender en kostbaarder geworden.. Bovendien vragen klanten steeds vaker om informatie over de keten en controleren auditors  strenger of alle documentatie in orde is", vertelt Nico.

Groeiend bewustzijn
"We zien een groeiend bewustzijn bij bedrijven in de sector dat de handmatige manier om dit proces te beheren met Excelbladen, e-mails en SharePoint achterhaald is. We zien dat een gemiddelde gebruiker van AgriPlace Chain 5000 kwaliteit checks doet per jaar, kijkend naar certificaten, pesticide gebruik, verklaringen, specificaties en meer. Om dit veilig handmatig bij te houden, is steeds uitdagender."

Waarom sluiten bedrijven in groenten en fruit zich aan bij AgriPlace Chain?
We hebben AgriPlace Chain speciaal voor bedrijven in voedselproductie ontwikkeld om het werk bij het verzamelen en delen van informatie voor alle deelnemers in de sector te verminderen. Daarom zijn we samen met onze klanten voortdurend op zoek naar manieren om het nog eenvoudiger te maken om de kwaliteit in hun keten te beheren. Een voorbeeld hiervan is de koppeling met de GlobalGAP database. Zodra een GGN is ingevoerd, zorgt het systeem ervoor dat de GlobalGAP informatie altijd up-to-date is. Het platform biedt inzicht, tijdsbesparing en zekerheid voor elke schakel in de keten. 

Wie gebruikt AgriPlace Chain?  
Sinds de lancering eind 2019 hebben veel vooruitstrevende bedrijven zich bij ons aangesloten, variërend van groot tot klein. Enkele namen zijn de Best Fresh Group, Fruitmasters, Jaguar Fresh en BerryWorld. 

Voor meer informatie:
Nico Broersen
AgriPlace 
+316 13369752
ncm.broersen@agriplace.com 
www.agriplace.com/chain