Jaarverslag Groentenfruit Huis 2019

Na de Algemene Ledenvergadering van GroentenFruit Huis, gehouden op dinsdag 29 september jl., publiceerde GroentenFruit Huis haar Jaarverslag 2019. Hierin leest u een overzicht van activiteiten die plaatsvonden en dossiers die op de agenda stonden in 2019. Klik hier voor het jaarverslag van GroentenFruit Huis. Ook zijn er enkele hard-copy exemplaren beschikbaar.

Voorwoord Jaarverslag 2019 door voorzitter Kees Wantenaar
2020, het jaar waarin dit jaarverslag over 2019 verschijnt, is voor iedereen gedenkwaardig. Het jaar dat de geschiedenisboeken zal ingaan vanwege corona, lockdowns, 1,5 meter samenleving en focus op vitale sectoren. Hiertoe behoren de zorg, onderwijs, transport én de voedselketen. Corona en alles wat daarmee samenhangt, is de oorzaak dat de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) is uitgesteld tot september en dat we dit jaarverslag later publiceren dan gebruikelijk.

2020, ook een bijzonder jaar voor GroentenFruit Huis. We vieren ons eerste lustrum. Tijdens de ALV van 29 september geven we een definitieve klap op de verdere integratie van DPA en Frugi Venta Vermogen in GroentenFruit Huis. Vijf jaar geleden bouwden we het huis. Sindsdien hebben we veel gedaan aan de inrichting. We hebben mooie resultaten behaald en af een toe een teleurstelling verwerkt. Ook dat hoort er bij. De integratie en de manier waarop we binnen GroentenFruit Huis als ketenpartijen met elkaar samenwerken, is voor mij een teken dat de vijf jaar geleden ingezette samenwerking een goede stap is geweest.

2020, het jaar dat directeur Gert Mulder afscheid neemt van GroentenFruit Huis. In korte tijd sloot hij de groenten- en fruitsector in zijn hart en wist hij zijn brede ervaring in te zetten voor het belang van onze leden en de hele sector. We kunnen zeker stellen dat hij zich de afgelopen negen jaar met hart en ziel heeft ingezet om samenwerking binnen de keten en met diverse belangrijke stakeholders naar een hoger plan te tillen. Wij zijn hem zeer erkentelijk dat hij zijn afscheid heeft uitgesteld en zijn kennis heeft ingezet ten tijde van de reeds genoemde coronacrisis. We zijn blij in Janine Luten een opvolgster te hebben gevonden die samen met Richard Schouten GroentenFruit Huis verder zal helpen uitbouwen.

Terug naar 2019. Het jaar van Brexit, Green Lanes, Green Deal, herziening van de Plantgezondheidsverordening, een aangepast Brancheplan Duurzaam Verpakken en nog veel meer. Bijvoorbeeld de cao. Na lang onderhandelen met de vakbonden is het gelukt een cao af te sluiten. Bijna tegelijkertijd zijn de gesprekken gestart voor de nieuwe cao. Om nieuwe medewerkers te kunnen aantrekken en behouden voor de sector, is een passend opleidingsaanbod een belangrijk instrument. Het GF Groothandelsfonds - sinds mei 2020 Handel Groeit - trok een opleidingsmanager aan. Zij heeft de bezem door het opleidingsaanbod gehaald en alle relevante informatie overzichtelijk gebundeld op een nieuwe website.

Wel, geen, harde of zachte Brexit. Dat was onderwerp van diverse discussies, netwerkbijeenkomsten en lobbyactiviteiten. Er was nauw contact met de ambassade in Londen en het Britse Fresh Produce Consortium. Samen met de douane en het KCB werden workshops gegeven om bedrijven voor te bereiden op de mogelijke status van het Verenigd Koninkrijk als derde land. Daarnaast gaf Nederland een mooi visitekaartje af tijdens de in juni 2019 gehouden London Produce Show.

Collectieve deelname aan dit event was één van de activiteiten van de Holland Fresh Group. Deze stichting binnen GroentenFruit Huis organiseert de collectieve beursinzendingen namens Nederland in onder andere Berlijn, Madrid en Azië. Als wereldspeler in groenten en fruit is het voor ons als sector van groot belang om ons op deze internationale vakbeurzen van onze beste kant te laten zien en deel te nemen aan de vele netwerkmomenten die hier worden geboden. Hoewel alle fysieke beurzen voorlopig zijn opgeschort, hebben we er vertrouwen in dat deze situatie slechts tijdelijk is. Aan het eind van 2020 nemen we ook afscheid van Ger van Burik. Voor vele leden sinds jaar en dag een vaste waarde binnen de vereniging en voorheen het Bedrijfschap voor de groot- en tussenhandel in Groenten en Fruit. Ook hier is voorzien in opvolging zodat er verder kan worden gebouwd op dit solide netwerk.

Bouwen aan netwerken, kennis delen en inspiratie opdoen, maken van onze vereniging een vitale vereniging. Het is mooi om de samenwerkingsverbanden te zien die binnen onze vereniging functioneren en ontstaan. Zo werd met succes een Platform van ICT managers/CIO's opgericht, werd samengewerkt met leden, de overheid en kennisinstellingen in diverse Publiek Private Samenwerkingen en konden we met inbreng van leden lobbyactiviteiten uitvoeren zoals de brexit lobby en de actie Gezonde Boodschappen voor Iedereen, gericht op btw- verlaging voor groenten en fruit.

Helaas zien we dat onze sector in de pers niet altijd op zijn voordeligst wordt neergezet. Berichten over residuen, slechte arbeidsomstandigheden of drugsvondsten, kunnen leiden tot imagoschade. Tegelijkertijd hebben we als sector een goed verhaal over duurzaamheid, innovatie en relevantie voor een gezonde leefstijl. Om te kijken waar de hiaten zitten om dit verhaal over de bühne te brengen is de werkgroep Imago en Reputatie gevormd.

GroentenFruit Huis maakt altijd een weloverwogen beslissing welke reactie gepast is bij uitingen in de pers. Soms een persbericht, maar vaker zoeken we de dialoog met betreffende partijen. Zo spraken we onder andere met de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar aanleiding van hun rapport over Opkomende Voedselveiligheidsrisico's. GroentenFruit Huis herkende zich niet in de conclusies. Onze visie is dat we verder komen door met elkaar in gesprek te gaan. Dan kan je bouwen aan wederzijds respect en begrip voor elkaar.

Veel leden hebben inspraak in hoe we als vereniging functioneren door hun deelname in het bestuur, een Comité, Business Council of werkgroep. Die inbreng is voor ons van grote waarde. De vereniging zijn we samen.

Voor meer informatie:
Wilma van den Oever
GroentenFruit Huis
079 - 368 11 13 
06 - 30 986476  
vandenoever@groentenfruithuis.nl    


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© UienNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven