Subsidie van ruim €198.000 om precisielandbouw tot bij de teler te brengen

Agropolis, PIBO-campus, PVL en Machinecoöperatie Agropolis slaan de handen in elkaar voor het project ‘ECO2-meerwaarde door precisiedemonstratie’. De Vlaamse Landmaatschappij VLM en de provincie Limburg kennen het project een subsidie toe van bijna €129.000. Precisielandbouw is tot op vandaag nog een vrij onontgonnen gebied bij de teler. De nood is echter wel hoog, gezien de steeds veranderende omstandigheden waarin gewerkt moet worden. Het project biedt een kader om de nieuwe technieken te ontdekken, ter ondersteuning van de lokale telers.

De agrarische sector is historisch gezien een vrij traditionele sector. Door de steeds striktere exploitatievoorwaarden en de steeds luidere roep naar meer duurzaamheid, zowel op economisch als ecologisch vlak, worden kansen gecreëerd voor (technologische) innovatie. Specifiek zal precisielandbouw de bedrijfsleider ondersteunen in strategische beslissingen op bedrijfsniveau, maar ook op individueel plantniveau. Efficiëntie en duurzaamheid worden hiermee vergroot.

De introductie van precisielandbouw komt echter traag op gang. In de praktijk zien we dat agrarische bedrijven vandaag nog te weinig zicht hebben op de mogelijkheden die de technologie biedt, maar dat ook compatibiliteit tussen verschillende machines/technologieën vaak een issue is. De kennis is echter aanwezig in de markt, dus is het zaak om beiden met mekaar te koppelen. Wanneer de implementatie bij bedrijven écht wordt opgestart, zal technologische innovatie nog meer ontwikkeld kunnen worden.

De concrete doelstelling van het meerwaardeproject is het opzetten van matchmaking tussen noden op het veld (voedergewassen en groenteteelt) enerzijds én toepasbare technologie anderzijds. In eerste instantie gebeurt dat door de noden bij de teler te inventariseren én de beschikbare technieken in kaart te brengen. Zo wordt er informatie verzameld om te weten wat er leeft bij de telers en of er überhaupt interesse is voor precisielandbouw. De technieken die in dit onderzoek naar boven zullen komen, kunnen uitgebreid gedemonstreerd worden en later worden geïntegreerd in de machinecoöperatie. Hierdoor kunnen de leden op een laagdrempelige manier kennis maken met precisielandbouw. Door gebruik te maken van de schaalvoordelen die de coöperatie met zich meebrengt (ca. 75 leden), zullen de individuele kosten voor de telers naar verwachting ook lager zijn.

Mais, gras en asperges
Op de Agrarische bedrijvenzone van Agropolis zal dit jaar al een perceel ter beschikking worden gesteld om de eerste demonstraties uit te rollen. Hierbij zal op een maïsperceel worden getoond wat de voordelen zijn om te werken met een zaaimachine, die gebruik maakt van GPS-technologie en sectieafsluiting. Op die manier zal precies kunnen gezaaid worden en overlap worden vermeden. Daarnaast zal op het grasperceel gewerkt worden met een kunstmeststrooier, eveneens op GPS en met sectieafsluiting. Tot slot plannen we een demo met een automatische aspergeoogster.

Ondersteuning door Vlaanderen en de provincie Limburg
Het project werd goedgekeurd binnen het Platteland Plus programma, waarbij wordt ingezet op de verdere ontwikkeling van de plattelandseconomie. In totaal wordt vanuit Vlaanderen en de provincie Limburg € 128.903,16 aan ondersteuning voorzien. De totale projectkost, met inbreng van de projectpartners bedraagt
€ 198.312,55. Het project loopt tot in 2023, waardoor verschillende teeltseizoenen gebruikt kunnen worden om de teler te informeren over de verschillende beschikbare technieken.

Voor meer informatie:
Kristof Das
+32 (0)499 28 03 82
Kristof.das@agropolis-kinrooi.be 

Sander Palmans
+32 (0)472 46 64 88
sander.palmans@pvl-bocholt.be 

Femke Moors
+32 (0)472 58 10 61
femke.moors@pibo.be 

 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Twitter Rss

© UienNieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven