Franse uiensector onder druk

Onlangs zijn de tien grootste spelers binnen de uiensector bijeengekomen om de balans op te maken met betrekking tot het 2021-oogstseizoen van de gele en rode uien in Frankrijk, als uitbreiding van het eerder verschenen economisch rapport van afgelopen augustus. Er zijn nog wat zorgen, maar de uiteindelijke resultaten vallen positiever uit dan aan het begin van het seizoen was verwacht en aangekondigd.

Een jaar met een tekort aan opbrengsten en goede, bruikbare maten
Afhankelijk van de regio eindigde de uienoogst tussen half september en begin oktober en afhankelijk van de grillen van het weer en de rijpheid van de uien eindigde de uienoogst eind september.

Bij de gele uien is dit nieuwe seizoen sprake van een tekort aan opbrengsten van tussen de 12% en de 20% ten opzichte van de opbrengsten van een eerder normaal jaar. Deze opbrengstdaling hangt niet samen met de afname in het aantal teeltgebieden, maar wel met de slechte kwaliteit van sommige partijen en het feit dat sommige partijen zijn verkregen met behulp van kleinere bollen.

Dit jaar heeft de overgrote meerderheid van de partijen uien producten met een minder bruikbare middelgrote maat (50/70 mm) en een eveneens minder bruikbare kleine maat (40/50 mm). De slechte weersomstandigheden in de vorm van een gebrek aan zonlicht aan het begin van de zomer waren niet gunstig voor de vegetatieve cyclus van de uien en leidden bovendien tot diverse meeldauwuitbraken, zelfs bij rassen die erom bekend staan resistent te zijn tegen meeldauw.

De grote maten en zeer grote maten die vorig jaar overal in Frankrijk, behalve in het noorden, voldoende beschikbaar waren, zullen de komende maanden steeds schaarser worden. Die schaarste zal tot problemen leiden als het gaat om het kunnen voldoen van de vraag vanuit onder meer industrie- en schilmarkten.

Hoewel de partijen gele uien over het algemeen van goede kwaliteit zijn dankzij de drogere en warmere weersomstandigheden in de tweede helft van de zomer, blijven er toch vragen bestaan ​​over de slechte ontwikkeling van bepaalde opgeslagen partijen. Sommige van deze partijen uien hebben zelfs bacteriose of fusariose ontwikkeld, zonder de omvang van het begin van het afzetseizoen te halen. 

De eerste ramingen met betrekking tot de rode uienopbrengsten laten ook een gebrek aan partijen zien om dezelfde redenen als die voor het gebrek aan partijen gele uien. Daarnaast is sprake van een tekort aan bruikbare maten, zijn er heel veel 40/60 mm-maten en zeer weinig 60/80 mm-maten.

Het gevolg van deze toestanden zal waarschijnlijk een verkorting van de afzetperiode zijn ten gunste van importproducten. Om dit vooruitzicht te vermijden, dringen de tien marktdeelnemers er bij de middelgrote en grote supermarkten op aan om hun specificaties voor verwerkte en verpakte producten aan te passen en naast de verpakkingen van 4 bollen (500 gr) verpakkingen van 5 bollen (500 gr) toe te staan​​.

Te hoge eisen
Ondanks hun betrokkenheid bij de diverse selectie-, classificatie- en controlefasen in hun verpakkings- en verzendstations, wijzen de tien spelers binnen de sector op de excessen met betrekking tot de waardering binnen bepaalde goedkeuringsresultaten die ongegrond lijken in vergelijking met de verschillende niveaus van de vereisten en de indicatoren die ver boven die van de EEG/VN-normen liggen.

In het kader van de ‘datum van ontvangst’-contracten hebben enkele leveranciers een paar weken geleden besloten om de termijnen voor de gecodeerde data, die aanvankelijk tussen de 8 en 15 dagen lagen, te verkorten om zo de versheid van de uien te kunnen optimaliseren.  Opmerking: de specerijenteelt komt van één enkele jaarlijkse oogst. Eén enkel ‘gedateerd’ contract beïnvloedt echter niet meteen systematisch de kwaliteit van de producten en hun opslagcapaciteit.

De Franse AGEC-wet voorziet in de vermindering van het gebruik van plastic, met de mogelijkheid om over te stappen op het gebruik van verpakkingen gemaakt van cellulose, hout, papier of karton, zal zorgwekkend veel extra kosten met zich meebrengen.

Daarnaast achten fabrikanten en leveranciers van biologische verpakkingen het waarschijnlijk dat er in de nabije toekomst een tekort aan grondstoffen ontstaat, wat kan leiden tot verstoringen met betrekking tot de aanvoer en extra prijsstijgingen. Met de stijging van de energiekosten (gas, elektriciteit) en de arbeidskosten, zal het economisch evenwicht van de spelers binnen de sector bovendien ernstig worden aangetast als de verschillende partijen binnen de sector niet op voorhand rekening houden met deze uiterst ongunstige context.

Agro-ecologische initiatieven: echt duurzaam?
De spelers binnen de sector, waaronder telers, zijn sterk betrokken bij de verschillende certificeringsprocessen ten behoeve van de agro-ecologische transitie (Zéro Résidus de Pesticide, Sans Résidu Détecté, Bio, Cultivé Sans Pesticide, Haute Valeur Environnementale etc.) Het lijkt daarom noodzakelijk om de extra kosten en risico's die worden gegenereerd door deze nieuwe dynamiek van vooruitgang op het gebied van milieu niet te vergeten. Na meer dan drie jaar  weersomstandigheden die gunstig waren voor het behoud van de gezondheid van planten, trok dit laatste teeltseizoen, dat vochtiger en minder warm was, de doeltreffendheid van een aantal agro-economische principes in twijfel die vanzelfsprekend en onder controle leken. In plaats daarvan had de natuur de overhand.

Deze combinatie van gebeurtenissen zorgde ervoor dat de kwaliteit van de partijen en de hoeveelheid partijen achteruitgingen in vergelijking met die van de traditionele teeltmethoden. Als gevolg hiervan is de verwachting dat het aantal af te zetten uien 10-30% lager zal zijn in vergelijking met het aantal dat bij een traditionele teelt zou worden gegenereerd.

De marktdeelnemers herinneren er ook aan dat, naast de culturele aspecten, deze 'milieusegmentering' van het aanbod leidt tot kosten voor het beheer van de gewassen binnen de toeleveringsketen, versnippering van de opslag en aanzienlijke analysebudgetten, belangrijk met betrekking tot de resultaatverplichtingen en het nakomen van de regels met betrekking tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze situatie baart telers en producenten zorgen, en zij vragen zich af of het wel aantrekkelijk is om zich in de toekomst aan deze aanpak te committeren. 

Conclusie
De Franse uiensector bevindt zich op het kruispunt van een aantal verstorende elementen die de sector op termijn zouden kunnen verzwakken. Daarom moeten deze onderwerp van verhoogde waakzaamheid zijn. Hoewel de uienmarkt op dit moment stabiel is met prijzen die op peil blijven, wordt in februari/maart een ontwikkeling verwacht met prijzen die, gezien de Europese en mondiale markten,  zouden kunnen herstellen.

Samenvattend benadrukken de tien grootste spelers binnen de uiensector bij de verschillende marktdeelnemers de noodzaak om gezamenlijk te ontwikkelen naar een evenwichtige, pragmatische en dynamische commerciële relatie om de technische en economische gevolgen van de agro-ecologische transitie en de situatie rond de “made in France”-uien beter te begrijpen. De sector kan het zich niet veroorloven om met P'tits Oignons te blijven koken en moet een plek op de uienmarkt zien te behouden!


Publicatiedatum:
© /Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven