Een nieuwe calcium meststof toegepast in de uienteelt

CaTs blijkt een nuttige toevoeging aan de lijst van meststoffen te zijn om de opbrengst en stevigheid van uien te verbeteren. Dit stelt Herman Eijkelboom, teeltdeskundige bij Tessenderlo Kerley International. In het buitenland is al goede ervaring opgedaan met de toepassing van CaTs, calciumthiosulfaat (CaS2O3) in de uienteelt.

Proeven in de Verenigde Staten en Australië lieten al een verhoging van ca. 10% zien bij de toepassing van CaTs. Dit was aanleiding om dit jaar te kijken naar het effect van CaTs in de uienteelt in Nederland. Net na de zaai werd 50 liter CaTs en 250 liter water/ha toegepast. Een maand later werd 25 liter CaTs en 275 liter water toegepast. Weer een maand later werd nog eens 25 liter CaTs en 275 liter water toegepast. Ter vergelijking werd 100 liter CaTs met 200 liter water per hectare toegepast op het moment van bolvorming (22 juni). De proef vond plaats bij een akkerbouwer in de Dronten met de cultivar Hyvive. De oplossing werd met een grove spuitdop bovenop de grond/gewas gespoten.

CaTs is een vloeibare meststof die naast calcium, zwavel in de vorm van thiosulfaat bevat. Calcium is een belangrijk element voor de planten naast stikstof, kalium en fosfaat. Vaak is de hoeveelheid calcium in de grond geen probleem maar kan de opname beperkt zijn. Dit komt door de aanwezigheid van sulfaat, carbonaat en fosfaat. Calcium verbindingen met deze ionen lossen namelijk slecht op. Door de tweewaardige lading van calcium wordt het ook sterk gebonden aan het klei-humus complex in de grond.

Thiosulfaat wordt in de grond omgezet in sulfaat waarbij H+ vrij komt. Door deze verzurende reactie blijft calcium beter beschikbaar voor de plant. Tevens komt ook de calcium die vastgelegd is in de grond beschikbaar voor de plant.

Bolvorming                                                 Oogst 

Op 7 september werden de uien geoogst. Het gemiddelde gewicht per ui voor de controle was 115 gr, wat significant lager was dan het gewicht van de behandeling 1xCaTs (127 gr). Bij de 3x CaTs werd geen verschil vastgesteld (112 g). Voor het bepalen van het gewicht werd per behandeling 4x100 uien gewogen.

Na 3 maanden bewaring werd wederom het gewicht bepaald. Het gewicht van de controle was nu 104 gr. De uien met 1xCaTs wogen gemiddeld 117 gr. Ook nu was het verschil verschil. Uien met 3xCaTs®wogen 103 g en waren vergelijkbaar met de controle.

Naast de gewicht van de uien werd ook naar de stevigheid gekeken. Beoordeeld werd bij hoeveel druk een stuk uien-weefsel in elkaar kon worden gedrukt.


Meting van stevigheid van de ui - Vochtverlies van de ui tijdens drogen

De stevigheid van de controle was 10.1 N en significant lager dan die van de uien behandeld met 1xCaTs (11.6 N). De meting werd uitgevoerd na 3 maanden bewaring. Ook de uien met 3xCaTs waren steviger (11.5 N).

Na 3 maanden bewaring werd ook het calciumgehalte van de uien bepaald. Hiervoor moet eerst het water onttrokken worden van de uien. De uien worden hiervoor gedroogd bij 60 graden celsius. Na 5 dagen was veel water onttrokken bij de controle dan bij uien die CaTs hadden ontvangen. Het grootste effect was voor de benadeling met CaTs tijdens de ui-vorming. Dit zou kunnen betekenen dat uien met CaTs langer bewaard kunnen worden dan de controle.

Het verschil in vochtverlies kan mogelijk worden verklaard door het verschil in calciumgehalte. Calcium speelt een belangrijke rol bij de stevigheid van de cel. Hoe steviger de cel, hoe makkelijker de ui vocht kan vast houden. De te geringe is het gewichtsverlies wanneer de uien langer bewaard worden.

Voor calciumgehalte werden duidelijke verschillen gemeten.

100 liter CaTs op moment van ui-vorming gaf het hoogste calciumgehalte. Een gift van 50 liter na de zaai, 25 liter na 1 maand en 25 liter na maanden gaf een geringer effect.

Voor meer informatie:
Herman Eijkelboom
Tessenderlo Kerley International
06 22 48 34 82
Herman.Eijkelboom@tessenderlo.com
www.tessenderlokerley.com 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven