Tineke de Vries wordt de nieuwe voorzitter van de vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente van LTO Nederland. Bestuur en vakgroep zijn verheugd dat De Vries voorvrouw van de grootste plantaardige sector wil worden. De Vries, zelf akkerbouwer in het Friese Hallum, start op 1 april als voorzitter. Jaap van Wenum, die zich na zes jaar voorzitterschap niet beschikbaar stelde voor een derde termijn, draagt de komende weken zijn taken over.

"Nederlandse akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt zijn uniek en hebben een mooie toekomst, daar ben ik van overtuigd. Onze ondernemers staan wel voor forse uitdagingen: hoe spelen we in op de wensen van de samenleving, steeds weer nieuwe wet- en regelgeving, grondhonger en een verdienvermogen dat onder druk staat? Ik ben vereerd dat ik met onze akkerbouwers, vollegrondsgroentetelers, ketenpartijen én andere plantaardige en dierlijke sectoren aan de slag mag voor onze mooie sector", zegt De Vries.

De Vries benadrukt dat de Nederlandse akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt dankzij onze grond, klimaat, ervaring en expertise en sterke ketens uniek in de wereld is. "Daar profiteren miljoenen mensen in binnen- en buitenland dagelijks van. Van dagverse groenten in de supermarktschappen tot pootgoed en veredeling die over de hele wereld productie mogelijk maken: onze ondernemers staan aan de basis. De toenemende vraag naar plantaardig betekent dat we een mooie toekomst hebben – natuurlijk met de veehouderij als onmisbare partner in de kringloop."

Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland, is verheugd dat De Vries als voorzitter van de vakgroep aan de slag gaat: "Naast de grote lopende dossiers zoals het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, gewasbescherming en regelgeving over waterkwaliteit komt er de komende jaren nog flink wat uit Europa. Met Tineke heeft de akkerbouw en vollegrondsgroentesector de juiste persoon om – samen met leden en bestuurders – alles te doen om die uitdagingen aan te gaan en het verdienvermogen in deze transitieperiode overeind te houden en te verbeteren."

Tineke de Vries is geen onbekende binnen LTO – het afgelopen jaar zette zij zich ten volste in als portefeuillehouder Bodem en Water. Sjaak van der Tak neemt die taak samen met de sector- en regiovertegenwoordigers in de LTO-commissie Bodem en Water over tot een nieuwe portefeuillehouder is benoemd. De sollicitatieprocedure voor die rol wordt binnenkort opgestart. De Vries blijft daarnaast lid van het bestuur van LTO Noord regio Noord.Bron: LTO Nederland