Op donderdag 10 en vrijdag 11 maart ontvangen enkele duizenden boeren en tuinders een uitnodiging via de e-mail met het verzoek om deel te nemen aan het online onderzoek voor de derde Agro-Nutri Monitor. Belangenorganisaties, zoals LTO, POV, NAV, GFH en Bionext ondersteunen het onderzoek. De agrarische producten: melk, varkensvlees, uien, consumptieaardappelen, peren en tomaten komen dit jaar weer aan bod. Champignons zijn nieuw in deze derde monitor.

De monitor geeft inzicht in prijzen en de margeverdeling in de ketens van landbouwproducten bij verduurzaming. De monitor wil nagaan of inspanningen voor verduurzaming beloond worden en waar belemmeringen liggen voor verduurzaming. Via het online onderzoek kunnen  agrarische ondernemers hierover hun mening geven en over hun positie in de keten.

Het online onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Economic Research (WUR) en agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy in opdracht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).  Het Ministerie van LNV heeft de ACM verzocht om de Agro-Nutri Monitor te maken.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten (afhankelijk van type bedrijf en product). De vragenlijst is korter dan voorgaande jaren. Uiteraard worden alle antwoorden anoniem verwerkt. De Agro-Nutri Monitor met daarin de resultaten van het online onderzoek, wordt na de zomer van 2022 gepubliceerd door de ACM.

Voor meer informatie:
Ir. Jan L.M. Geelen
Geelen Consultancy
0317 – 425958 of 06 – 20607090
Jan@geelen-consultancy.nl 
www.acm.nl