Op vrijdag 11 maart keurde het Antwerpse schepencollege de fusie tussen de havens van Antwerpen en Zeebrugge goed. Op maandag 14 maart volgde de goedkeuring van het Brugse schepencollege. Het samengaan van beide havens is na deze goedkeuringen en na het stemmen van het 'fusiedecreet' in het Vlaamse parlement een stap dichter bij de uiteindelijke realisatie.

Een eerstvolgende stap is nu het samengaan van de beide naamloze vennootschappen: het Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht en de Maatschappij van de Brugse Zeehaven.

Op 28 maart zullen zowel de gemeenteraad van Antwerpen als die van Brugge zich buigen over de door de schepencolleges aanvaarde aandeelhoudersovereenkomst.

De raden van bestuur van het Havenbedrijf Antwerpen en de Maatschappij van de Brugse Zeehaven roepen dan elk een buitengewone algemene vergadering bijeen om de partiële splitsing en de statuten van de eengemaakte havenvennootschap goed te keuren. Deze buitengewone algemene vergadering staat gepland op 22 april. Daarmee zullen de stad Antwerpen en de stad Brugge een aandeelhoudersovereenkomst sluiten in verband met hun rechten en plichten als aandeelhouders van de eengemaakte havenvennootschap, Haven van Antwerpen - Brugge NV van publiek recht met als roepnaam 'Port of Antwerp - Bruges'.

"De Haven van Antwerpen - Brugge is dé poort tot het Europese vasteland. In deze moeilijke tijd op geopolitiek vlak is de eenmaking van beide havens een krachtig signaal om onze positie op de wereldkaart te versterken. We mogen fier zijn op de bijdrage die het werk van de tienduizenden medewerkers in onze havens en petrochemie levert aan onze economie en welvaart. Ook op vlak van duurzaamheid en technologische innovatie verzekert de eenmaking onze internationale leidende rol", aldus Bart De Wever, burgemeester van stad Antwerpen 

Annick De Ridder, Antwerps schepen voor haven en voorzitter van de raad van bestuur van het Havenbedrijf Antwerpen: "De ééngemaakte haven komt nu echt in zicht en dat dank zij het sterke werk van beide en heel wat mensen achter de schermen en beleidsploegen. Op 22 april zal de Port of Antwerp - Bruges juridisch het levenslicht zien. Het wordt de eerste dag van een ambitieuze toekomst van de eengemaakte haven Port of Antwerp - Bruges die dé energiepoort naar Europa wil worden. Kortom, hier is en hier wordt geschiedenis geschreven!"

"Na lang en stevig onderhandelen is de eindmeet in zicht om te komen tot de juridisch ééngemaakte haven en dit op 22 april. Uiteraard begint na deze datum het zeer vele werk in de beide havenplatformen – Antwerpen en Zeebrugge – om de afgesproken principes in de praktijk om te zetten. Als burgemeester en voorzitter van de Maatschappij van de Brugse Zeehaven blijf ik erin geloven dat deze fusieoperatie zal leiden tot een groei van de economische activiteit en de tewerkstelling in beide locaties en een enorme boost zal geven aan de internationale reputatie van Vlaanderen in de wereld", besluit Dirk De fauw, burgemeester van stad Brugge en voorzitter van de Maatschappij van de Brugse Zeehaven.

Bron: Port of Antwerp