De laatste tijd worden uien uit Yunnan in Zuid-China geïmporteerd, waar de uienteelt dit seizoen is teruggelopen en de teeltkosten hoog zijn. Hoewel de transportkosten een neerwaartse tendens vertonen, staan zij nog steeds niet in verhouding tot de toegevoegde waarde van het product en blijven de exportorders voor uien op een laag pitje staan. Onlangs sprak een uienexporteur met Global Fruits and Vegetables over het oogsten en exporteren van uien bij de plaats van herkomst.

"Het weer heeft de uienoogst in Yunnan dit seizoen vertraagd. In het verleden waren de uien daar tegen half maart in bulk beschikbaar, maar dit seizoen moeten we wachten tot eind maart." De importeur verklaarde: "Momenteel worden, naast de vroege uien die eerder werden vermeld, ook latere uien geoogst, waarbij de beschikbaarheid toeneemt en de aankopen door de handelaars geleidelijk stijgen. Door het slechte weer van dit seizoen is de totale uienteelt in Yunnan echter gedaald en liggen de prijzen hoger. De huidige prijs van paarse en rode uien buiten het pakhuis ligt op € 0,20/kg, en de prijs van uien met een gele schil buiten het pakhuis ligt rond de € 0,31/kg".

Aan de exportzijde liggen de FOB-prijzen voor uien momenteel rond de € 455/ton. "Sinds de stijging van de zeevrachttarieven is de uienexport voor veel bedrijven bijna tot stilstand gekomen. Sommige bedrijven stuurden enkele producten naar de Oost-Europese en Russische markten, maar de export naar deze markten is gestopt." De importeur verklaarde verder: "Er zijn een aantal redenen voor de scherpe daling van de export, in de eerste plaats de inkrimping van het uienareaal dit seizoen, de slechte kwaliteit van de uien, de lage opbrengst en de hogere prijzen voor kwaliteitsproducten. Bovendien heeft, naast de hoge transportkosten en de prijs van de producten zelf, ook de waardestijging van de yuan de motivatie van importeurs dit seizoen enigszins verzwakt. Door de combinatie van verschillende factoren is er nauwelijks vraag op de buitenlandse markt en zijn de orders zeer gering."

"De recente zeevrachtprijzen vertonen een neerwaartse tendens, maar het tempo van de daling is niet erg duidelijk. Vorige maand bedroeg de zeevrachtprijs van Qingdao naar de haven van Rotterdam € 11.377 per container, de huidige prijs is gedaald tot € 9.556 per container." De importeur: "Het huidige zeevrachttarief is nog steeds te hoog in vergelijking met de waarde van de ui en staat niet in verhouding tot de toegevoegde waarde van het product. Als het zeevrachttarief kan worden verlaagd tot € 7.281 per container, zal onze export winstgevend zijn."

Gember
Naast uien exporteert de exporteur ook grote hoeveelheden gember. "Als gevolg van de hevige regenval vorig jaar en de overvloed aan teeltgebieden voor gember, hebben sommige bewerkingsbedrijven de slechte gember er tijdens het selectieproces niet uitgepikt, met als gevolg dat een deel van de gember die nu binnenkomt, kwaliteitsproblemen heeft en dat de algemene kwaliteit niet erg stabiel is."

"Wat de prijzen betreft, zijn de gemberprijzen de laatste tijd betrekkelijk stabiel geweest, met exportprijzen naar Nederland rond €1.274 per ton. Op korte termijn ziet het ernaar uit dat de gemberprijs betrekkelijk stabiel zal zijn en niet te veel zal schommelen."

"Als gevolg van de recente internationale situatie hebben veel binnenlandse handelsondernemingen die tuinbouw- en nevenproducten naar Oost-Europa en Rusland exporteren te kampen met de situatie dat hun producten de haven niet kunnen bereiken. Veel exporteurs hopen afnemers te vinden in landen in de buurt van doorvoerhavens om de in de havens opgestapelde goederen elders a te zetten. Er is ook een wederzijds prijsgevecht op de markt geweest, waarbij de prijzen steeds lager werden en sommige exporteurs meer geld verloren," voegde de exporteur toe.