Het gewasbeschermingsmiddel Fandango Onion 2022 is toegelaten voor gebruik tegen valse meeldauw en witvlekkenziekte in uien (drooggeoogste) in open lucht vanaf 1 juni 2022 tot en met 28 september 2022.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere redelijke manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

De toelating kan hier worden geraadpleegd.

Bron: Fytoweb