Begin maart is er een tweejarig project van start gegaan om bodemverdichting in de akkerbouw te voorkomen. Het betreft een gezamenlijk project van Cumela Nederland, Cosun beet company, LTO Noord, Fedecom, IRS, Aeres, CIV Groen en Wageningen University & Research.

Cumela neemt deel aan deze project omdat gebleken is dat veel kennis over bodemverdichting boeren en loonwerkers niet voldoende bereikt. Voorgestelde maatregelen zijn niet altijd praktisch toepasbaar of worden als niet gebruiksvriendelijk ervaren. Daar wil de brancheorganisatie voor loonwerkers verbetering in aanbrengen.

De projectgroep heeft als doel om akkerbouwers, loonwerkers en grondeigenaren bewust te maken van de gevolgen van bodemverdichting en de alternatieven om bodemverdichting te voorkomen of verminderen. Een verhoogd kennisniveau zorgt naar verwachting voor andere keuzes in de bewerkings- en oogstmomenten en de inzet van machines. 

De doelgroepen worden bereikt via de onderwijsinstellingen en netwerkorganisaties. Het project wordt ondersteund door de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen in het kader van het programma Kennis op Maat. Het ministerie van LNV is ook nauw betrokken onder andere via het project 'Beter bodembeheer'.

Bron: Cumela Nederland