Biodiversiteit staat hoog op de publieke agenda en in het open veld wordt het reeds veelvuldig toegepast. Maar hoe kun je biodiversiteit nu inzetten in een bebouwde omgeving? Om verder onderzoek naar dit onderwerp te faciliteren, heeft Rijk Zwaan haar bedrijfsterrein beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de mogelijkheden voor versterking van biodiversiteit op bebouwd terrein. Fleur van Duin, MSc student Biologie aan Universiteit Leiden onderzocht het bedrijfsterrein van Rijk Zwaan als onderdeel van haar studie.


Rondleiding bij Rijk Zwaan

Symposium
Vrijdag 18 maart presenteerde Fleur haar bevindingen tijdens een symposium, in samenwerking met de Community of Practice Biodiversiteit van Greenport West-Holland. Het doel van dit symposium is om kennis uit te wisselen over dit onderzoek en te leren en inspireren hoe we als samenleving uiteindelijk ook echt biodiversiteitsdoelen kunnen behalen.


Rondleiding

Programma
Verschillende sprekers kwamen aan het woord.  Anneke van de Kamp, Group Manager Communication & Public Affairs bij Rijk Zwaan, opende de bijeenkomst. Anneke: “Vanuit Rijk Zwaan vinden we het belangrijk om aandacht te vragen voor dit onderwerp, omdat biodiversiteit  essentieel is voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving, hetgeen weer van belang is voor onze collega’s en de inwoners in het Westland.”


Anneke van de Kamp sprak de deelnemers van het symposium toe

Vervolgens deelde Prof. Dr. Koos Biesmeijer, Wetenschappelijk directeur Naturalis en tevens Professor Natuurlijk Kapitaal aan Universiteit Leiden, zijn kennis over wat nu precies biodiversiteit is en hoe afhankelijk we daar als samenleving van zijn. Daarnaast inspireerde hij de deelnemers met zijn visie op het belang van biodiversiteit in de regio.


Fleur van Duin, MSc student Biologie aan Universiteit Leiden, onderzocht het bedrijfsterrein van Rijk Zwaan als onderdeel van haar studie.

Terrein Rijk Zwaan
Na een interactieve sessie waarbij de genodigden zelf een kijkje gingen nemen bij de groenstroken rondom het kantoor van Rijk Zwaan, presenteerde Fleur haar bevindingen voor de bedrijfsterreinen van Rijk Zwaan. Ze adviseerde hoe Rijk Zwaan en andere bedrijven de omgeving groener en rijker in biodiversiteit zou kunnen laten worden. Welke positieve effecten dit zal brengen voor de natuur, maar ook voor het welzijn van de medewerkers. Fleur legt uit: “Bedrijven hebben veel impact op de omgeving en kunnen daardoor goed een steentje bijdragen in het verbeteren van deze omgeving. Door te vergroenen met de juiste plantensoorten en passend beheer, creëer je een ecosysteem dat er niet alleen prettig uitziet, maar ook de gewenste dieren aantrekt en bijdraagt aan bijvoorbeeld waterregulatie en vermindering van hittestress.”


Prof. Dr. Koos Biesmeijer vertelde wat nu precies biodiversiteit is

Het symposium werd afgerond door Eveline Stilma, Programmamanager Biodiversiteit bij Greenport West-Holland. Eveline vertelde ons meer over de Community of Practice Functionele Biodiversiteit en over een aantal proeven die zijn opgezet bij telers. De ambitie hierbij is om de lokale biodiversiteit te verbeteren en er tegelijkertijd voor te zorgen dat alle betrokken partijen daar baat bij hebben.


Rondleiding

Deelnemers
Een diverse groep deelnemers met verschillende perspectieven op biodiversiteit in de regio woonde het symposium bij. Rijk Zwaan ontving geïnteresseerden vanuit onder andere Gemeente Westland, Natuurlijk Delfland, Growers United, Koppert, Royal FloraHolland, Nest Architect en diverse studenten.

Brainstormen en borrelen
Na afloop van het symposium waren alle gasten uitgenodigd om verder met elkaar in gesprek te gaan over deze onderwerpen en te brainstormen over wat men zelf kan doen om biodiversiteit in bebouwd gebied toe te passen. Dit laatste natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje, nu het weer kan.

Voor meer informatie:
Rijk Zwaan Nederland
rijkzwaannederland@rijkzwaan.nl   
www.rijkzwaan.nl