Per 1 april 2022 wordt de accijns op ongelode benzine, diesel en LPG/LNG verlaagd. De verlaging bedraagt € 0,173 voor benzine,
€ 0,111 voor diesel en € 0,041 voor LPG/LNG per liter. Deze verlaging geldt tot en met 31 december 2022. Bedrijven kunnen onder voorwaarden teruggaaf vragen voor het verschil tussen het hogere en verlaagde tarief.

Bedrijven kunnen om teruggaaf van accijns vragen voor brandstof die zij op 1 april 2022 om 00.00 uur in voorraad hebben. Bedrijven met een eigen opslagplaats voor brandstof komen hiervoor in aanmerking, zoals transportbedrijven, landbouwbedrijven en tankstations.

Indienen
Het teruggaafverzoek moet uiterlijk 8 april 2022 worden ingediend via 'Mijn Douane'. De ondernemer moet kunnen bewijzen hoeveel brandstof er nog in de opslag zit. De douane vraagt om een nauwkeurige aanduiding van de locatie van de brandstofopslag, de hoeveelheid per soort per plaats en als er een pompinstallatie aan de opslag is verbonden de stand van het telwerk. Alle bewijsstukken moeten bewaard blijven.

Omdat de tariefsverlaging tijdelijk is, wordt het tarief per 1 januari 2023 weer verhoogd.

TLV, FEBETRA en UPTR eisen herstel van volwaardige professionele diesel 
Ondertussen blijven de Belgische transportfederaties niet bij de pakken neer zitten. In een statement roepen ze op tot urgente specifieke hulp voor vervoerders "Nog maar eind vorig jaar kregen we de belofte om 0,22 €/liter te kunnen blijven recupereren tot eind dit jaar. We eisen van de regering De Croo een onmiddellijk en volwaardig herstel van de professionele diesel. Is dat onmogelijk omdat we dan zakken onder het minimale accijnsniveau van Europa? Andere landen beloofden de afgelopen dagen al hulp aan hun transporteurs. Als die landen dit mogen, dan mag België de accijns ook tijdelijk onder dit minimum zetten. Daarnaast blijven we uiteraard vragen om de transporteur met bijkomende maatregelen te ondersteunen."

Bron: TLN