Stengelaaltjes kunnen zeer lang in de grond overleven. Het is tot op heden echter onduidelijk wat de bepalende factoren zijn die een grond geschikt maken voor vestiging en langdurige overleving. Kennis hierover helpt de risico’s voor een teelt in te schatten, vestiging te voorkomen en besmettingen te saneren.

In een literatuurstudie van Uireka is daarom nagegaan of er sinds de jaren ‘50 van de vorige eeuw nieuwe aanwijzingen zijn die de geschiktheid van een bodem voor de vestiging van stengelaaltjes kunnen verklaren. Daarnaast is nagegaan of er nieuwe technieken zijn die licht zouden kunnen werpen op de criteria voor ontvankelijkheid van een bodem voor stengelaaltjes.

Klik hier voor de volledige literatuurstudie

Bron: Uireka