De Tweede Kamer heeft een motie van BBB, SGP en Van Haga aangenomen waarin het kabinet wordt verzocht om te onderzoeken of diesel op korte termijn kan worden ingevoerd. LTO heeft opgeroepen om accijnzen op brandstof te verlagen en rode diesel terug te brengen, de aangenomen motie is een nieuwe stap in die richting.

De brandstofkosten zijn de afgelopen weken extreem gestegen. Uit een quickscan van LTO blijkt dat de kostprijsstijging voor voor boeren en tuinders wat betreft energie – waaronder diesel – gemiddeld zo’n 50 – 60% bedraagt, naast kostprijsstijgingen voor veevoer, kunstmest en andere grondstoffen. De individuele impact kan afhankelijk van de contracten fors hoger zijn, in sommige gevallen worden ondernemers geconfronteerd met wel een verdubbeling of meer van de grondstoffenkosten. Het lukt veel boeren en tuinders niet tot nauwelijks om deze kosten door te berekenen.

Hoewel het kabinet per 1 april de accijns heeft verlaagd is de impact van de gestegen kosten te groot. Onder meer Jaap van Wenum, terugtredend voorzitter Akkerbouw & Vollegrondsgroente, pleitte voor een terugkeer van rode diesel.

Vandaag nam de Kamer een motie van Van der Plas (BBB), Stoffer (SGP) en Van Haga aan om te onderzoeken of het mogelijk is om rode diesel in voedselproducerende en andere fundamentele sectoren, eventueel tijdelijk, op korte termijn terug te laten keren. Coalitiepartijen ChristenUnie, VVD en CDA stemden voor, net als oppositiepartijen PVV, SGP, JA21, Omtzigt en FVD en uiteraard indieners BBB, Groep Van Haga.

Het kabinet zal nu aan de Kamer laten weten hoe de motie wordt uitgevoerd. Het is dus allesbehalve zeker dat rode diesel inderdaad terugkeert, maar de vandaag aangenomen motie is een uitstekende stap. LTO blijft zich inzetten voor rode diesel om het verdienvermogen van boeren en tuinders te verbeteren.

Bron: ZLTO