Tholen - Het eerste faillissementsverslag van Levarht is gepubliceerd. Eerder werd al bekend dat de aandeelhouders van Fruit Cleaning Service uit Venlo de naam Levarht, de merken die gebruikt worden en de goodwill van het bedrijf, enkele machines en verpakkingsmateriaal
hebben gekocht. Hiermee was een bedrag van zo'n 2 miljoen euro gemoeid. Nu blijkt dat er geen van de bijna 300 personeelsleden zijn meegegaan in deze overname. Curator Marc van Zanten van CMS Derks Star Busmann geeft aan dat dit uniek is. "Zeker omdat de doorstartende partij aangegeven had om met werknemers door te willen gaan."

Uit het faillissementsverslag blijkt dat de winstgevendheid van Levarht al een aantal jaren op rij tanende was. Het jaar 2021 is afgesloten met een negatief resultaat van ongeveer € 7,4 miljoen. Levarht
zette een herstructureringsplan in werking, maar er bleek onvoldoende tijd te zijn om het herstructureringsplan succesvol ten uitvoer te brengen. Toen er geld nodig was voor de inkoopcontracten werden de limieten beperkt en was er bij de gelieerde telers onvoldoende comfort bij de vraag of Levarht in staat was om gedurende het seizoen haar (financiële) verplichtingen jegens de telers na te komen. Als gevolg hiervan kon Levarht niet tot een economische gunstige inkoop overgaan. Daarnaast kampte Levarht met een personeelstekort op de afdeling inkoop. Ook huisfinancier ING wilde de kredietfaciliteit onder deze omstandigheden niet verlengen of verruimen.

In een toelichting geeft curator Marc van Zanten aan dat Levarht zo'n 30 miljoen euro aan schuld open had staan bij onder andere  leveranciers. "Dat waren zeker geen hele oude vorderingen, maar deze vielen grotendeels binnen de gangbare betalingstermijn." Hij benadrukt dat de precieze oorzaak van het faillissement de komende tijd nog moet worden onderzocht. "In het verslag hebben we aangegeven dat de winst onder druk is komen te staan en dat de marges bij belangrijke klanten lager uitvielen. In combinatie met de hogere kosten ontstonden de problemen met de kredietverzekeraars en telersorganisaties. Om te voorkomen dat er voor het seizoen nog eens 15 miljoen moest worden geïnvesteerd, is dit voorjaar besloten tijdig de stekker eruit te halen, zodat de de problemen niet verder zouden oplopen."

"Het heeft me verbaasd hoe snel dit bedrijf uit elkaar is gevallen na de surseance. Dat had ik nog niet eerder meegemaakt na een faillissement. Daaruit blijkt het unieke van de vershandel. De producten moeten de volgende dag weer in de supermarkt liggen en klanten gaan razendsnel op zoek naar andere leveranciers. Dat maakt ook dat het bedrijf zo snel uit elkaar is gevallen en dat de koek vervolgens weer snel verdeeld is", aldus de curator.

Van 26 april tot 11 mei zal er een online veiling plaatsvinden via Veilinghuis Troostwijk in Amsterdam van de inboedel van Levarht. Alle machines, apparatuur, heftrucks, vracht- en personenauto’s, computers en kantoormeubelen zullen worden geveild. Op 10 mei wordt een kijkdag georganiseerd in het bedrijfspand in de Kwakel. "Het mooie voor de schuldeisers is dat er bij dit faillissement wel een uitkering valt te verwachten. Ik kan nu nog geen percentage noemen voor de te verwachten uitkering, maar hoop die die zo hoog mogelijk is en verwacht dat die substantieel zal zijn", besluit Van Zanten.