Handel Groeit heeft in samenwerking met Stigas een actuele branche RI&E ontwikkeld. Op grond van de Arbo wetgeving is iedere werkgever verplicht een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) op te stellen. Hierin worden de risico’s in kaart gebracht waaraan werknemers worden blootgesteld tijdens het werk. In een plan van aanpak worden de maatregelen vastgelegd om de gesignaleerde knelpunten op te heffen of te verminderen. De RI&E is een middel om te komen tot gezonde en veilige werkomstandigheden, waardoor de kans op bedrijfsongevallen en beroepsziekten verminderd wordt. Door toepassing van de RI&E GF-Groothandel wordt aan deze wettelijke eisen voldaan.

Bij organisaties met meer dan 25 medewerkers is het verplicht om de ingevulde branche RI&E  te laten toetsen door een gecertificeerde Arbo deskundige of arbodienst. Bij organisaties met 25 medewerkers of minder is dat niet nodig, omdat de RI&E van Handel Groeit door het steunpunt RIE erkend is.

In het verleden hebben gerichte controles van de Arbeidsinspectie plaatsgevonden in de sector naar arbeidsbelasting, algemene veiligheid en chemische veiligheid. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan bij een controle vragen naar de RI&E.

Digitaal beschikbaar 
De branche RI&E wordt gehost door Stigas. Via deze link kunt u een account aanmaken en uw RI&E beheren. Organisaties die zijn aangesloten bij Handel Groeit kunnen gratis gebruikmaken van de branche RI&E. Organisaties die niet vallen onder de verplichte werkingssfeer van Handel Groeit betalen eenmalig € 250,- en vervolgens jaarlijks € 50,-.

Wat zijn de voordelen van de branche RI&E van Handel Groeit?
De digitale branche RI&E voor de groothandel groenten en fruit is tot stand gekomen in overleg tussen de verschillende werkgevers- en werknemersorganisaties in de branche, te weten GroentenFruit Huis, CNV Vakmensen, FNV en RMU. De RI&E heeft een plekje gekregen in de cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit (artikel 31). De branche RI&E is erkend door het Steunpunt RIE. Bedrijven met 25 werknemers of minder zijn niet verplicht de RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde deskundige of een Arbodienst. Bedrijven met 25 of meer werknemers zijn wel verplicht de RI&E te laten toetsen. 

De branche RI&E GF richt zich zowel op grote als kleine organisaties en kan zowel op bedrijfsniveau als, bij grotere organisaties, op vestigings- en/of afdelingsniveau worden toegepast. Doordat de RI&E van Handel Groeit een internetapplicatie is, hoeft er geen software te worden geïnstalleerd en beschikken werkgevers over de laatste versie van het instrument. Een internetverbinding en een e-mailadres is het enige wat nodig is.

Voor meer informatie:
Lobke van Oorschot
Handel Groeit
info@handelgroeit.nl 
www.handelgroeit.nl