Met de 1e Praktijkdag voor het project Leve(n)de Bodem Brabant op 31 maart is het seizoen van start gegaan. Verschillende veldbijeenkomsten, workshops en trainingen staan op de planning voor dit jaar met ook de 2e Praktijkdag op 20 september op Vredepeel.

Demo’s op praktijkbedrijven
"Daar waar de theorie ophoudt, begint de praktijk, waarbij het zelf ervaren van innovatieve maatregelen in de praktijk de beste manier is om deze ook in de eigen bedrijfsvoering door te voeren. Ondernemers leren van ondernemers." In 2019 zijn op een zestal bedrijven verschillende demo’s aangelegd. Alle met het doel om in de praktijk aan te tonen dat met een gevarieerd aanbod van diverse organische stofbronnen de bodembiodiversiteit zal toenemen. En wat zal leiden tot een hogere bodemweerbaarheid tegen ziekten. "Door de interactie tussen bodemleven en de bovengrond, zal ook de bovengrondse biodiversiteit toenemen."

Trainingen
Uit de resultaten van demo’s en workshops worden trainingen voor telers samengesteld. Bijvoorbeeld een training drip, waarin een ondernemer zelf de kosten en baten ter afweging van druppelbevloeiing op het eigen bedrijf inzichtelijk maakt.

Planning 2022
Verdere definitieve datums voor activiteiten in 2022 worden binnenkort bekendgemaakt. 

Voor meer informatie:
Leve(n)de Bodem Brabant
info@levendebodem.nl
www.levendebodem.nl