De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2022 met 1,81% (na afronding). Het wettelijk minimum(jeugd)loon bij een volledig dienstverband per 1 juli 2022 is:Het minimumloon per uur staat niet in de wet, maar kan wel worden berekend. Dat kan door het minimumloon per week te delen door het aantal uren bij een volledige werkweek. In de agrarische sector is de norm 38 uur per week. Hieronder tref je tevens de bruto uurlonen die toegepast moeten worden vanaf 1 juli 2022:

De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vind je de officiƫle bedragen.

Bron: Werkgeverslijn land- en tuinbouw