Met name gezaaide uien kennen dit jaar op veel percelen een moeilijke start. Na een erg natte februari is er op veel plaatsen al wekenlang geen neerslag van betekenis gevallen.
De weersvooruitzichten geven voor half mei een paar warme dagen aan, waarna de maximum temperatuur terugzakt tot tussen de 20 en 25 graden. In combinatie met het uitblijven van neerslag zijn dat aangename omstandigheden voor uientrips om zich te kunnen ontwikkelen.

Waarnemen
"Controleer vanaf half mei de tweedejaars plantuien op aanwezigheid van trips en doe dat voor zaaiuien vanaf eind mei," zo meldt Bayer. Staan er waardgewassen voor trips in de buurt, zoals luzerne, dan kan de druk in korte tijd explosief toenemen. Bayer adviseert om alles in het werk te stellen om ieders gewas optimaal te laten groeien, waardoor het minder last van schade door trips heeft. Hierbij moet daarnaast rekening worden gehouden met de weersomstandigheden: 'Koud en nat? U heeft ‘tijd zat’! Droog en warm? Trips alarm!'

Middelkeuze
Vindt u de eerste trips in uw gewas of omgeving, dan is op basis van de afgelopen jaren het advies om vlot in te grijpen. "0,75 L/ha Batavia + 2 L/ha Robbester in 400 L/ha is daarbij de meest effectieve keuze. Het middel pakt de larven van trips tot diep in de schacht aan; daar waar geen enkel ander product dat kan. Daarnaast is men verzekerd van een duurwerking van minimaal 2 weken. Toepassen op een goed groeiend gewas."

"Bij een hoge druk van invliegende trips kan men, naast de inzet van Batavia, nog een aanvullende contactbespuiting uitvoeren met 5 L/ha FLiPPER + 0,15% Dynex in minimaal 500 L/ha. FLiPPER is een selectief contactmiddel, dat moet worden ingezet als trips zoveel als mogelijk te raken zijn en de weersomstandigheden niet te sterk drogend zijn (vroeg in de ochtend of laat op de avond)." Hierbij moet bij de inzet van FLiPPER op de hardheid van het gebruikte spuitwater worden gelet. "Door eerst Dynex toe te voegen aan het spuitwater verbetert de werking van Flipper doordat aanwezige Calcium en Magnesium gebonden wordt. De basisdosering Dynex is 0,15%. Bij gebruik van hard spuitwater (dH>15) dient de dosering Dynex hierop aangepast te worden.

Bron: Bayer