Bij drie op de tien werkenden (29%) schiet informeel contact met collega’s er regelmatig bij in door de drukke werkdag. Dit blijkt uit onderzoek van Protime, de specialist in Workforce Management, onder ruim 1.000 werkende Nederlanders van achttien jaar en ouder. Mannen hebben dit probleem net iets vaker dan vrouwen; respectievelijk 32 tegenover 26 procent.

Voornamelijk mannen hebben puur zakelijke band met collega 
Het gebrek aan informeel contact is mogelijk de oorzaak van het feit dat een derde (36%) van de werkenden hun band met collega’s als puur zakelijk beschrijft. De groep die hun relatie met collega’s zo ervaart, bestaat voornamelijk uit mannen: van hen noemt maar liefst 44 procent hun band met collega’s puur zakelijk. Van de vrouwen is dit slechts 27 procent.

Het formele karakter van de gesprekken neemt toe wanneer het aankomt op het contact met leidinggevenden. Drie op de tien (29%) werkenden praat namelijk met zijn leidinggevende alleen over zakelijke onderwerpen.

Van je collega kan je leren
Door een tekort aan tijd wordt er ook onvoldoende geïnvesteerd in het delen van kennis. Maar liefst 57 procent van werkend Nederland is van mening dat zij meer van hun collega’s, en vice versa, kunnen leren dan nu gebeurt. Daarnaast zegt een op de drie (31%) respondenten dat hij onvoldoende tijd heeft om te helpen bij het inwerken van nieuwe collega’s. 

Lucas Polman, directeur van Protime: "Doordat werknemers deels of geheel thuiswerken, is het onderhouden van een informele band tussen collega’s lastiger geworden. En dat is zonde. Daarnaast bemoeilijkt thuiswerken de kennisoverdracht, waardoor junior medewerkers in sommige gevallen minder leren van hun ervaren collega’s. We snappen dat het in elkaar investeren er door thuiswerken bij in kan schieten, maar daar willen we iets aan doen. Daarom start Protime de Make Time Valuable-campagne, waarbij we werkend Nederland oproepen om hun tijd waardevol te besteden. Startend met: neem komende twee weken de tijd voor een praatje met je directeur over zijn hobby of help die nieuwe collega op weg. Ik weet zeker dat je daar met voldoening op terugkijkt."

Bron: Protime