Gezien de verschillende achterblijvende categorieën en de hogere productenprijzen voor de Nederlandse voedingsindustrie van 21,6% in april 2022 zullen de consumentenprijzen en daarmee de voedselprijs-inflatie de komende weken naar verwachting verder oplopen. Dat schrijven analisten van de Rabobank in een Inflatiemonitor voor de maand juni 2022.

De verschuiving in de richting van hogere voedsel- en kerninflatie zette in mei door. Gemiddeld lopen de prijzen in de supermarkt momenteel met ongeveer 0,3 procentpunt per week op, constateren analisten van de Rabobank. De top-10 van productcategorieën met de hoogste prijsstijgingen toont daarbij duidelijk waar de oorlog in Oekraïne de voedingssector raakt. 

Stijgende consumentenprijzen zijn over het algemeen lastig op weekbasis te relateren aan de prijsveranderingen op de onderliggende agrogrondstofmarkten. Retailers houden voorraden aan, hebben leveringscontracten of prijsonderhandelingen, waardoor er een aanzienlijke vertraging kan optreden tussen de hogere grondstofprijzen die voedselproducenten moeten betalen en de prijzen die de consument in de supermarkt betaalt. Daarnaast kunnen partijen in de keten omwille van de concurrentieverhoudingen hogere kosten tijdelijk voor eigen rekening nemen.

Uit de supermarktprijzen leiden de analisten van de Rabobank af dat lang niet alle voedselproducenten hun hogere kostprijs hebben doorberekend aan consumenten. Op basis van dagprijzen voor graan en gas ligt de kostprijs van bijvoorbeeld een standaard supermarktbrood ruwweg 30% hoger dan vorig jaar. In het schap ligt de prijs maar 8 tot 10% hoger en de prijsstijging voor klein brood, zoals bolletjes, is nog minder.

Bron: Rabobank