De POC is doorlopend bezig om de kostprijs voor zijn leden en de rest van de sector in beeld te brengen om daarmee te zorgen dat er een goed beeld is hoe gezond de consumptieaardappelmarkt is, zo melden ze. De vraag die daarbij naar boven kwam is: wanneer is het break-even punt tussen tarwe en consumptieaardappelen bereikt? Met andere woorden, op welk punt kun je financieel gezien net zo goed tarwe zaaien als fritesaardappelen poten? Experts hebben de kostprijs berekend en het omslagpunt bij de huidige aardappel-contractprijzen blijkt al bij een tarweprijs van € 320/ton te liggen.

"De resultaten zijn voor telers die vaker aan hun kostprijs rekenen waarschijnlijk niet schokkend, wat wij proberen te doen is een stukje bewustwording te creëren bij de groep telers die niet regelmatig zijn kostprijs inzichtelijk maakt", aldus Jacco de Graaf, bestuurder van de POC.

Door de gestegen prijzen voor kunstmest, diesel, slijtdelen en niet te vergeten de tarweprijs, komen de rendementen van beide teelten nu erg dicht bij elkaar te liggen. Op www.pocnederland.nl is een voorbeeld berekening te vinden. Bij de berekeningen zijn voor de bewerkingen de gegevens uit  KWIN gebruikt, gecorrigeerd naar de huidige brandstofprijzen. Kanttekening is wel dat de kostprijs voor ieder bedrijf weer anders is en dat als een teler kiest om meer tarwe te telen de bewaarschuur (deels) leeg staat en dat deze kosten nu niet gedekt worden. Eventuele verhuuropbrengsten zijn niet meegenomen. De vergelijking van de rendementen toont wel aan dat er met de huidige tarweprijzen wel een redelijk alternatief voor de teelt van aardappelen is. 

"Om het rendement van de fritesaardappelteelt te verbeteren moet het aanbod niet sneller stijgen dan de vraag. Om als telers meer grip op de markt te krijgen, moeten we de vraagmarkt van het eerste deel van het verkoopseizoen van oogst 2021 weer zien terug te krijgen. Nu tarwe een serieus alternatief is, kunnen we het areaal voor 2023 niet laten groeien of zelfs iets laten krimpen, zonder dat we ons zelf financieel in de vingers snijden. En verder tonen onze berekeningen aan dat de contractprijzen voor oogst 2022 veel te laag zijn en bij veel telers verlies zullen opleveren."

De leden van de POC krijgen de uitgebreide resultaten van de breakeven-analyse toegestuurd.

Voor meer informatie:
POC Nederland
+31 (0)6 22 072 174
poconsumptieaardappelen@gmail.com 
www.pocnederland.nl