De stand van de uien is op dit moment wisselend. De grootste oorzaak hiervoor is de korst die bovenkomen van de gekiemde uienzaden moeilijk maakte. Het gekiemde uitje kwam niet of laat door de korst heen. Sommige percelen zijn zelfs overgezaaid of er is een ander gewas ingezaaid. Door de korstvorming was mechanische onkruidbeheersing ook moeilijk, omdat schoffels en eggen niet goed de grond in gingen. De afgelopen dagen en ook komende dagen valt er geregeld een buitje waardoor de grond weer bewerkbaar wordt. Bij veel neerslag is er vooral op de slempgevoelige grond, kans dat de grond dichtslaat. Dichtslaan van de grond kan door op het juiste moment te schoffelen worden voorkomen. Een dichtgeslagen grond zorgt voor minder zuurstof in de bodem en een vergrote kans op fusarium.

Fusarium
Fusarium bolrot is een van de grootste knelpunten in de Nederlandse uienteelt van de afgelopen jaren. Fusarium bolrot wordt meestal pas goed zichtbaar na de oogst, maar ontstaat al tijdens de teelt. De ziekte begint met het aantasten van de wortels, en langs die wortels groeit de schimmel naar de basale plaat van de plant en beland zo in de bol. Fusarium kan tot problemen leiden in het veld (minder opname water en voedingsstoffen of uitval en verwelking) of tijdens de opslag van de uien.

Opsporen fusarium
Om beter te weten welke teeltmaatregelen werken om fusarium tegen te gaan is het belangrijk om fusarium op te sporen. Er zijn namelijk verschillende fusarium stammen, waarvan alleen bepaalde stammen schadelijk zijn voor uien. In het Uireka project worden er markers ontwikkeld om deze schadelijke fusarium stammen te detecteren. De komende jaren zal dit verder worden ontwikkeld en zal het ons meer inzicht geven.

Teeltsystemen
Dit jaar ligt er op de Rusthoeve ook weer een weerbaarheidsproef met uien met verschillende teeltsystemen. Hier wordt de traditionele teeltmethode vergeleken met een teelt op verhoogde bedden en een teelt op ruggen. Uien hebben een slecht wortelgestel en kunnen slecht tegen te natte grond. Een verhoogd bed of rug zou dit probleem op kunnen lossen. Mocht dit een positief effect hebben dan is dit misschien een goede schakel in de ICM teelstrategie van uien. 

Bron: CZAV