Op 28 juni was het eindelijk zo ver. Na twee jaar corona kon FVPhouse de draad opnemen met zijn traditionele jaarlijkse event. In de Ghelamco Arena te Gent was het een blij weerzien met de leden van Belgapom, Fresh Trade Belgium en Vegebe. De drie federaties onder FVPhouse hielden elk afzonderlijk hun jaarvergadering. Bij Vegebe werd tevens een nieuwe voorzitter verkozen: Bernard Haspeslagh (Ardo) werd bedankt voor 6 jaar geapprecieerde inzet en gaf de fakkel door aan Jan Ingelbeen (Greenyard).

Aansluitend volgde het plenaire gedeelte gekaderd in de Green Deal/ F2F met 2 boeiende gastlezingen: Prof. Landbouweconomie E.Mathijs (KU Leuven) gaf zijn visie op een duurzame toekomst voor de Belgische agrovoedingssector met verkenning van een aantal transitiepaden. Hij stond stil bij de versnelling en opschaling van de agro-ecologische transitie aangedreven door klimaatverandering, watertekorten etc. waarbij samenwerking tussen vraag- een aanbodzijde cruciaal wordt, bekeek verder het potentieel van de eiwittransitie voor plantaardige producten en zag nog heel wat groeimarge voor het aanzwengelen van de consumptie van fruit, groenten en aardappelen. In het retaillandschap stelde hij vast dat bepaalde lijnen worden hertekend met onder meer druk op de marges en nood aan meer supply management.

Als specialist gewasbescherming keek Prof. P. Spanoghe (Ugent) vervolgens met een kritische blik naar de recente beslissingen van de Commissie om de natuur in Europa tegen 2050 te herstellen en het gewasbeschermingsmiddelengebruik tegen 2030 te halveren. De intenties zijn goed maar de uitwerking allesbehalve evident. Met praktische voorbeelden verduidelijkte hij hoe inzichten evolueren, ging hij in op het fenomeen van de burgerwetenschap, het soms onterechte onderscheid tussen chemische en niet-chemische middelen en de relativiteit van indicatoren om middelengebruik te meten. In zijn holistische benadering blijft chemie beter een onderdeel van de toolbox die telers ter beschikking krijgen om plagen te bestrijden en de oogst te beschermen. Precisielandbouw speelt daarbij een essentiƫle rol. AGF blijft voor hem ook een belangrijk deel uitmaken van een gezond en evenwichtig voedingspatroon.

Christophe Vermeulen, CEO van FVPhouse sloot het event af waarna alle aanwezigen uitgebreid konden bijpraten op een gesmaakte netwerkreceptie.