De Rijksoverheid publiceerde 5 juli de zesde voortgangsrapportage TVL, waarin de Karakteristieken, voorwaarden en uitvoering Tegemoetkoming Vaste Lasten staan.

Bekijk hier de zesde voortgangsrapportage TVL

De kamerbrief waarin minister Adriaansens de Tweede Kamer informeert over de zesde voortgangsrapportage over de TVL, Bruine Vloot-regeling en Evenementenregelingen is hier te vinden.