Aardappelcoöperatie Agrico heeft de uitbetalingsprijzen voor poot- en consumptieaardappelen van oogst 2021 vastgesteld en aan haar leden gepresenteerd.

De gemiddelde prijs voor pootaardappelen over alle maten klasse S t/m A bedraagt € 31,10 per 100 kg (2020: € 25,77). Voor tafelaardappelen betaalt de pool van Agrico voor de consumptiemaat ongesorteerd, levering week 9, € 23,06 per 100 kg (dit is inclusief de PlanetProof-vergoeding) (2020: € 15,71). Voor biologisch geteelde tafelaardappelen is de poolprijs uitgekomen op € 50,79 per 100 kg voor de maat 0/+, levering week 3 (2020: € 28,53). Tenslotte kwam het poolresultaat voor Biologisch geteelde pootaardappelen uit op € 62,82 per 100 kg voor alle maten, klasse S t/m A (2020: € 45,10).

Algemeen directeur Jan van Hoogen is zeer tevreden met de positieve prijsverbetering ten opzichte van vorig pootgoedseizoen. "De huidige marktsituatie en de uitdagingen om de pootaardappelen te verladen, maakten het een uitdagend pootgoedseizoen. We zijn dan ook zeer tevreden dat we deze uitbetalingsprijzen met elkaar hebben kunnen realiseren."

Biologisch geteelde aardappelen
De vooruitzichten voor de afzet van biologisch geteelde consumptieaardappelen lijken op dit moment compleet anders dan een jaar geleden. Er is nog maar nauwelijks aantasting door Phytophthora en opbrengsten lijken erg goed te worden. Naast de afzet aan de retail gaat Agrico zich de komende jaren verder richten op de introductie van Next Generation rassen voor de frites- (Nirvana) en chipsindustrie (Beyonce). Hier liggen goede kansen voor verdere uitbreiding van het areaal, zowel voor pootgoed als voor consumptieaardappelen.

Tafelaardappelen
Voor de afzet van tafelaardappelen voorzien we een verdere krimp in de afzet via de retail. Telers van tafelaardappelen hebben te maken met het steeds verder oplopende (kwaliteits) risico in de teelt, in combinatie met steeds strenger wordende certificeringseisen van de retail. Door stijgende contractprijzen voor de industrieteelt, wordt deze teelt meer en meer een alternatief voor de teelt van tafelaardappelen.

Pootaardappelen gangbaar geteeld
Voor het tweede jaar op rij heeft Covid-19 een enorme invloed gehad op de afzet van de pootaardappelen. Met uitzondering van één bestemming, Bangladesh, heeft Agrico overal de verwachte afzet gehaald. En uiteindelijk kon de hoeveelheid voor Bangladesh goed in andere markten worden afgezet. Bij veel bestemmingen is het in het afgelopen jaar een grote uitdaging geweest om tijdig en voldoende containers te vinden om de pootaardappelen te verladen.

De kostprijs voor de teelt van (poot) aardappelen zal het komende jaar fors stijgen. Ook zullen de kosten voor met name (zee) vracht voor onze afnemers wereldwijd behoorlijk stijgen. Al met al uitdagende omstandigheden om seizoen 2022 aan te vangen. "Door de huidige marktsituatie dreigt er een tekort aan graan in de wereld, waardoor wij kansen zien voor de afzet van onze pootaardappelen." Agrico ziet de start van het nieuwe seizoen met vertrouwen tegemoet.

Voor meer informatie:
Agrico
Duit 15
8305 BB Emmeloord
+31 (0)527 639980
info@agrico.nl  
www.agrico.nl