Volgens de voorlopige resultaten voor de maandelijkse indicatoren op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten van Statbel, het Belgische statistiekbureau, bedroeg de werkgelegenheidsgraad van 20-64-jarigen in België 71,4% in mei 2022. De werkloosheidsgraad van 15-64-jarigen bedroeg 5,6%.

De gerapporteerde cijfers vormen voorlopige schattingen op basis van een steekproefenquête. Ze zijn gebaseerd op een effectieve steekproef van ongeveer 7.800 personen (respondenten) tussen 15 en 89 jaar in mei 2022. Het gaat om ongeveer 3.700 respondenten in Vlaanderen, 3.100 in Wallonië en 1.000 in Brussel.

De resultaten die hier gepresenteerd worden, zijn indicatieve resultaten op maandbasis en zijn onderhevig aan grotere toevalsschommelingen dan de resultaten op kwartaal- en op jaarbasis omdat ze gebaseerd zijn op een twaalfde van de steekproef op jaarbasis, zo meldt Statbel.

Bron: Statbel