De komende maand is cruciaal voor de ontwikkeling van de zaaiuien. Niet alleen de vochtvoorziening maar ook de aanpak van trips vraagt alle aandacht. Michiel van Mol van Syngenta neemt de belangrijkste teeltactualiteiten door en blikt ook vooruit naar de MH-bespuiting.

"Het is vooral in het Zuidwesten plaatselijk erg droog. De neerslag van een paar weken geleden viel nogal buiig en niet alle percelen konden er van profiteren. Maar met de weersverachting voor deze en komende week verwacht ik eigenlijk dat in het hele land de haspels aan het werk worden gezet of al draaien. En dat is prima want met beregenen begin je in uien gauw te laat." In een paar zinnen schetst Michiel van Mol  van Syngenta Seeds de belangrijkste actualiteit in de uienteelt. "De komende maand moeten de kilo’s er aan groeien, dus wie kan beregenen moet dat zeker doen. Hou er wel rekening mee dat je er mee door moet gaan als het droog blijft. Eén keer beregenen zet dan geen zoden aan de dijk."

Een gift van 20-25 millimeter is optimaal volgens van Mol. "Meer heeft geen zin want dat vocht is weg voordat de ui er bij kan. Hou een interval aan van 7 tot maximaal 10 dagen. Probeer liever niet overdag te beregenen en gebruik geen al te groffe druppel. En stop met beregenen zodra de uien gaan strijken want de geknakte halzen veroorzaken invalspoorten voor schimmels en vocht."

Trips gaat vliegen
Met de graanoogst in aantocht, en in de wintergerst al begonnen of regionaal zelfs al afgerond, zullen er de komende periode grote vluchten trips optreden, verwacht de uienteeltdeskundige. "Ook de hoge temperaturen spelen de trips in de kaart. De generaties volgen elkaar nu snel op. Het is dus belangrijk dat je spuitschema tegen de trips gesloten blijft. Ook beregenen is heel functioneel. Je houdt het gewas er mee aan de groei en dat bevordert het transport van insecticiden door de plant. En een groeiend uiengewas is ook weerbaarder van zichzelf."

Binnenkort beslissen over MH
Het lijkt nog ver weg maar de vroegste percelen zullen naar verwachting over 1 a 2 weken toe zijn aan de MH-bespuiting. "Gebruik de komende weken om te beslissen of je een MH-bespuiting wilt uitvoeren", adviseert Van Mol. "Het is een dure teeltmaatregel dus dan wil je wel zeker weten dat het nodig is en goed werkt." Er zijn meerdere factoren van invloed op deze beslissing. Van Mol somt op: "De belangrijkste factor is de bewaarbaarheid. Staat een perceel dun of heel onregelmatig, dan is zeer lang bewaren geen optie. Vroege afzet is dan het advies.  En in een gewas dat is verzwakt door trips of ziekte zal de MH minder goed werken. Je hebt immers na de bespuiting nog 2 weken gezonde groei nodig voor transport door de plant. Ook in dit geval is kort bewaren zonder MH waarschijnlijk de slimste beslissing." Kort bewaren hoeft overigens voor de financiele opbrengst geen beletsel te zijn. "De afzetperiode van de Nederlandse uien  is de laatste jaren aan het verschuiven”, stelt Van Mol. “Er gaan steeds meer uien weg voor de jaarwisseling. Dus kort of middellang bewaren hoeft niet slecht uit te pakken. Maar als je de afzet plant voor de periode november-januari zou ik de MH-bespuiting niet overslaan."

Timing MH
Wanneer de teler besluit om een MH-bespuiting uit te voeren, heeft hij meerdere aanknopingspunten voor het juiste moment. "Het meest gebruikte criterium is dat 10% van de uien gestreken is", vertelt van Mol. "Ook de verhouding van de diameter van de bol en de nek wordt wel gebruikt. Die moet minstens 3 staat tot 1 zijn. En als er dan nog twijfel is, kun je de nek inknijpen, net boven de bol. Die moet zacht aanvoelen." Dat laatste criterium is volgens van Mol vooral goed bruikbaar als er twijfel is of de ui langs natuurlijke weg is gestreken of door toedoen van de wind. Behalve de timing is ook een goede opname van de MH cruciaal voor de kiemremming. "Spuit altijd met veel water, minimaal 500 liter per hectare”, adviseert Van Mol. “En spuit op een moment dat het gewas nog minstens 10 uur droog blijft en spuit niet in de volle zon." Tenslotte benadrukt de uienexpert dat de ziektebestrijding na de MH-bespuiting gewoon moet doorgaan: "De schimmels hebben juist in de periode van het strijken meer kans."\

Voor meer informatie:
Michiel van Mol
Syngenta Seeds
www.syngenta.com