De gewasbeschermingsmonitor van Schoon Water voor Brabant - de SchoonWaterWijzer - is door de adviseurs van Delphy en CLM vernieuwd en staat nu online. Nieuwe technieken en maatregelen zijn toegevoegd, inclusief extra aandacht voor een gezonde bodem. Dit jaar is het ook mogelijk om de QR-code rechts te scannen en de monitor op de smartphone te openen. Zo heeft elke teler de mogelijkheid om gemakkelijk en overal de SchoonWaterWijzer - kosteloos - in te vullen. 
  
Wettelijke verplichting
Een gewasbeschermingsmonitor is verplicht voor telers. Om daarbij te helpen heeft Schoon Water voor Brabant de SchoonWaterWijzer ontwikkeld. De wijzer is door de NVWA goedgekeurd. Op www.schoonwaterwijzer.nl vult de teler makkelijk en snel in welke maatregelen hij neemt voor een geĆÆntegreerde werkwijze. Met de ingevulde en geĆ«valueerde SchoonWaterWijzer in combinatie met een actuele spuitregistratie voldoet de teler aan de wettelijke verplichting.
 
Aandacht voor innovatieve maatregelen
In de vernieuwde versie van de monitor zijn alle maatregelen onder de loep genomen. De initiatiefnemers hebben dit aangevuld met innovatie maatregelen en extra informatie, ook over duurzaam bodembeheer. Op deze manier maakt de teler tijdens het invullen van de SchoonWaterWijzer kennis met nieuwe technieken en maatregelen voor de verschillende teelten. Deze maatregelen dragen bij aan schoner grond- en oppervlaktewater.

Bron: Schoon Water voor Brabant