1 maart 1978 legde de toen 30-jarige Fons Tummers de grondslag voor Tummers Machinebouw te Hoogerheide. Hij huurde in Bergen op Zoom een pand voor 150 gulden per maand. Het lag in de bedoeling een groothandel in gereedschappen en machines op te richten. De goederen alle in consignatie, daar hij zelf geen geld had om zulke investeringen te doen. Voordat Fons zelfstandig was, was hij werkzaam in de machinebouw en enige jaren als vertegenwoordiger.

Door toevallige omstandigheden raakte de heer Tummers in contact met kokkelvissers. Hem werd gevraagd enige apparatuur te herstellen en te leveren. Op deze branche, die ook nog in de kinderschoenen stond, en voornemens was grote bedragen te investeren, heeft Tummers tijdig ingespeeld. Na enkele jaren was hij in staat om op de kokkelschepen volledig geautomatiseerde vismolens, kookmachines, sorteermachines en transportbanden te installeren, alsmede het volledige vistuig. Hij is thans [1988] de enige leverancier die een dergelijke installatie compleet levert.

De heer Fons Tummers, directeur en oprichter van het bedrijf

De eerste door Tummers geleverde vlokkenlijn werd door hem in Ierland gedemonteerd en vervolgens met aanvulling van diverse andere apparaten gemonteerd bij Farm Frites te Oudenhoorn. Na deze opdracht volgden er veel, daar er van de nog jonge machinebouw inmiddels veel roem uitging. Hij heeft zich zodoende in een klein maar onmisbaar gedeelte van de aardappelindustrie kunnen specialiseren. Op dit moment kennen alle West-Europese fritesfabrikanten de reputatie van Tummers Machinebouw op dit gebied.

De uit 35 man bestaande Tummers Machinebouw heeft zelf een research- en ontwikkelingsafdeling. Op eigen initiatief en in nauwe samenwerking met de fritesfabrieken worden er nieuwe machines ontwikkeld zoals stenenvangers, het PURON of SAPP systeem en vele soorten transporteurs. Daarnaast is men actief in de uienindustrie. Er is door Tummers Machinebouw een geheel nieuwe uienschilmachine ontwikkeld in samenwerking met de heer Flikweert van Flikweert Consult. Dit schilsysteem wijkt volledig af van de thans [1988] bekende schilmethodes. De nieuwe machine geeft een kwalitatief beter product. Het product is langer houdbaar en bovendien is de methode volstrekt hygiƫnisch.

Thans is Tummers Machinebouw voornamelijk door eigen onderzoek ook op breder gebied expert in alles wat met uien te maken heeft. Naast de machine- en apparatenbouw is het bedrijf gespecialiseerd in interne transportsystemen. Voor een Belgisch overslagbedrijf is een transportbandensysteem ontwikkeld en geplaatst, dat een capaciteit heeft van 250 ton suiker per uur. Rest nog te vermelden dat Tummers Machinebouw een eigen serviceploeg heeft die iedere dag 24 uur inzetbaar is.

Primeur 6 - Jaargang 3 - 23 september 1988