Op 25 augustus wordt door UIKC de landelijke uiendag georganiseerd, met als thema “De ui in transitie”.

Bezoekers aan de Uiendag 2022 zijn van 9.00 tot 18.00 uur welkom op proefboerderij Rusthoeve, Noordlangeweg 42, 4486 PR in Colijnsplaat.

De uienteelt verandert snel in Nederland: het areaal groeit en het klimaat vraagt veel van de gevoelige ui. Vochtvoorziening is dan ook een belangrijk aandachtspunt op deze Uiendag. Daarnaast ruim aandacht voor chemische en mechanische onkruidbestrijding (met het oog op het verlies van een aantal herbiciden), tripsbeheersing, weerbaarheid, biostimulanten, rassen enz. 

Bezoekers worden rondgeleid in kleine groepjes langs de verschillende objecten. De excursies duren maximaal 1,5 uur, waarna u aansluitend de infomarkt kunt bezoeken.

Verlenging spuitlicentie Teelt is mogelijk en er wordt gezorgd voor een hapje en een drankje. Tevens is er een klimaat- en energieplein en is er een mogelijkheid voor licentieverlenging onderdeel Teelt. Opgave is niet verplicht, maar wel aan te raden als je op een specifiek tijdstip één van de 4 rondleidingen wilt volgen: www.uiendag.nl