Met het gezamenlijk neerlaten van een opgerold banier met logo bij het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk in Anna Paulowna, gaven Ilse Zaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Economie, en Rian van Dam, burgemeester van de gemeente Hollands Kroon, dinsdagmiddag 23 augustus de officiële aftrap van project Zoetwaterboeren.

Door klimaatverandering krijgen we in Nederland naar verwachting vaker te maken met extremen in weertypes. Periodes waarin sprake is van wateroverlast door zware buien wisselen daarbij af met periodes met juist een neerslagtekort. Nu al doen zich regelmatig lange periodes van droogte voor. In de landbouw zorgt dit in toenemende mate voor problemen vanwege verzilting. Met name akkers in de buurt van de Wadden- en Noordzeekust worden steeds zouter.

Gelukkig zijn er ook oplossingen. Klaas Schenk ging aan de slag met watermanagement. En nu kunnen andere ondernemers van hem leren, want zijn bedrijf is ingericht als onderzoeks- en expertisecentrum agrarisch waterbeheer (proeftuin) voor het project Zoetwaterboeren. Pieter Vlaar van Vertify, één van de deelnemers in het project Zoetwaterboeren, benadrukte het belang van de voorbeeldrol die Schenk met zijn bedrijf vervult. "Voldoende beschikbaarheid van zoetwater was in ons land altijd een vanzelfsprekendheid, maar is dat inmiddels niet meer. Dat bekent dat we anders moeten gaan denken en doen."

Zichtbaar trots
De openingshandeling werd uitgevoerd door de Noord-Hollandse gedeputeerde Ilse Zaal in eendrachtige samenwerking met burgemeester Rian van Dam van Hollands Kroon. Van Dam was zichtbaar trots op de voortrekkersrol die het bedrijf uit haar gemeente vervult op het gebied van watermanagement. "Stoer, innovatief en vastberaden," vatte ze samen. Ilse Zaal liet eveneens blijken onder de indruk te zijn van de innovatie in de agrarische sector in de regio. Het project is urgent. "In de eerste plaats om antwoord te geven op de problematiek met droogte, wateroverlast en verzilting. En in de tweede plaats omdat het laat zien hoe je op een goede manier, met aandacht voor milieu en omgeving, op grootschalige wijze geld kunt verdienen met landbouw." Er is nog een lange weg te gaan, weet Zaal: "We beginnen pas. Maar als we blijven innoveren, weet ik zeker dat er een mooie toekomst is weggelegd voor landbouw in onze provincie."

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
Als eerste deelnemer aan het netwerk demobedrijven van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) kreeg Klaas Schenk tijdens deze middag ook nog het DAW-gevelbord uitgereikt. Op DAW demobedrijven delen boeren en tuinders praktische kennis en hun ervaringen met duurzaam bodem- en waterbeheer. Demoboeren houden geregeld bijeenkomsten om te vertellen over hun aanpak op het bedrijf. DAW-projectleider John van Duursen: "Actieve agrarische ondernemers zoals Schenk slaan een brug tussen praktijk en onderzoek. De ervaring en kennis van Schenk met agrarisch waterbeheer in de praktijk is waardevol en inspireert en intrigeert andere ondernemers, want leren doe je nog steeds het beste van elkaar. We willen een netwerk van demobedrijven door heel het land realiseren met hulp van enthousiaste ondernemers zoals Klaas."

Voor meer informatie:
www.zoetwaterboeren.nl