LTO heeft een uitnodiging ontvangen voor een tweede gesprek met het kabinet onder leiding van Johan Remkes. Het kabinet heeft naar aanleiding van het eerste gesprek huiswerk ingeleverd. Dat staat nu ter bespreking op de agenda. Het betreffen geen onderhandelingen, zo meldt LTO.

"Met andere landbouworganisaties hebben we afgestemd dat we het gesprek alleen kunnen aangaan als het binnen het huiswerk gaat over oplossingen voor de vier door de sector ingebrachte cruciale punten. Voor ons moeten er duidelijke vorderingen zijn: geen vervroegd tijdpad naar 2030, weg van de rigide KDW en inzetten op innovatie. Ook voor de PAS-melders moet een concrete en versnelde oplossing komen met een harde deadline. Het beruchte stikstofkaartje moet nu eindelijk van tafel", aldus de reactie van LTO.

"We hebben aan de heer Remkes per brief laten weten dat dit een harde randvoorwaarde voor een gesprek morgenvroeg is. Ook andere landbouwpartijen doen dit. De bal ligt daarmee terug bij het kabinet. We gaan als landbouwpartijen alleen gezamenlijk en als we het over deze agenda kunnen hebben."

Bron: LTO Nederland