De berichten over het plan van het Nederlandse kabinet om het minimumloon in één keer met 10% te verhogen, zorgen voor grote onrust bij werkgevers in de land- en tuinbouw. De gevolgen van de maatregel, die bedoeld is als sympathieke ingreep om de koopkracht te ondersteunen, lijken echter onvoldoende doordacht, zo stellen belangenbehartigers LTO Nederland en Glastuinbouw Nederland.

De rekening wordt namelijk voor een belangrijk deel bij werkgevers neergelegd – ook bij werkgevers die het op dit moment al erg zwaar hebben, zeggen zij. De belangenbehartigers blijven van mening dat bij verhoging van het minimumloon ook de verhoging van de werkgeverslasten in ogenschouw moet worden genomen.

De land- en tuinbouw bevindt zich op dit moment in zwaar weer. De prijzen van energie zijn torenhoog. Een verhoging van het minimumloon met zo’n grote stap, slaat dan ook in als een bom. De verhoging van het minimumloon zal grote gevolgen hebben voor de loongebouwen in de land- en tuinbouw en zorgt ervoor dat de werkgeverslasten toenemen. Ondernemers zullen deze molenstenen om hun nek dan ook niet kunnen blijven dragen. Doorberekenen van de gestegen kosten zal onvermijdelijk zijn, want marges zijn vaak al krap. Hierdoor zal de prijs van voedsel verder stijgen, wat de consument in de portemonnee zal gaan voelen.

Bron: LTO Nederland