De Zwitserse aardappeltelers kunnen terugblikken op een veeleisend teeltseizoen en kunnen navenant goede prijzen verwachten. Volgens de prognoses is het aardappelareaal stabiel gebleven op een lager niveau van 10.731 ha. Het biologische areaal is ten opzichte van het voorgaande jaar nagenoeg onveranderd gebleven op 1.020 ha. Volgens de eerste evaluaties zal de bruto-opbrengst ongeveer50 ton per hectare bedragen. In vergelijking met het gemiddelde van 44,8 ton per hectare voor de jaren 2016 tot 2020 komt dit neer op een goede tien procent lagere opbrengst, meldt de Bauernzeitung.

De totale oogst zal lager zijn dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. Er zal dus extra invoer nodig zijn om de Zwitserse markt te bevoorraden. De sector heeft de gemiddelde prijsklassen in het voorjaar al met gemiddeld 3 frank per 100 kg verhoogd om rekening te houden met de hogere teeltkosten. Als gevolg van het geringere aanbod en de stabiele tot stijgende vraag liggen de richtprijzen voor conventionele aardappelen in het bovenste segment van de prijsmarges.

Voor meer informatie:
www.kartoffel.ch