In dit stadium komen de laatrijpe uien in Gansu op grote schaal op de markt en neemt de afzet van Ulanqab in Binnen-Mongolië geleidelijk toe. Een nieuwe ronde van uienopslag is aan de gang, maar door de sterke afwachtende houding van de opslagbedrijven zijn sommige telers terughoudend om hoogwaardige producten af te zetten en is er een patstelling tussen kopers en verkopers.

Momenteel circuleren op de markt vooral opgeslagen producten uit Shandong en verse uien uit verschillende teeltgebieden in Gansu en Noordoost-China. De vraag op de binnenlandse markt wordt gedomineerd door sjalotten, het aanbod is relatief los, de specificaties zijn volledig en de prijs is de laatste tijd niet noemenswaardig veranderd. Na het Mid-Autumn Festival worden alle soorten groenten op de markt langzaam afgezet en daalt het algemene prijsniveau, maar het effect op de uienmarkt is voorlopig niet duidelijk. Het ontbreekt de markt aan een duurzame positieve impuls op korte termijn.

Dit jaar is de bereidheid om uien op te slaan niet erg groot en sommige opslagbedrijven zijn van Gansu naar Binnen-Mongolië verhuisd. Momenteel zijn de meeste telers in gebieden die langere dagen hebben over het algemeen terughoudend in hun afzet en de handelaren voor de opslag zijn sterk afwachtend. De transacties tussen beide partijen zitten enigszins in een impasse. Er heerst nog grote onzekerheid in het latere stadium van de uienmarkt.

Ten eerste voldeden de prijzen voor gele uien in Gansu medio september niet aan de verwachtingen van de meeste marktdeelnemers. Volgens het onderzoek naar de mentaliteit van telers, agenten en opslagbedrijven eind augustus zijn de meeste mensen optimistisch over de marktvooruitzichten voor gele ui en geloven zij dat de prijs van gele ui medio september aanzienlijk zal stijgen. De prijs van gele ui wordt echter sterk beïnvloed door de uitvoer, en de vraag op de buitenlandse markt is beperkt, zodat een sterke stijging op korte termijn niet zeker is.

Ten tweede is de uienteelt in het gebied met lange dagen zon niet gedaald. Hoewel de opbrengst per ha is gedaald is het plantareaal toegenomen en is het totale aanbod nog steeds relatief overvloedig. Vorig jaar hebben de opslagbedrijven ernstige verliezen geleden en de meeste zijn dit jaar voorzichtiger. Wegens de relatief lage opslagkosten zijn er echter veel nieuwe spelers op de markt en het is niet duidelijk of zij in staat zijn risico's in een later stadium te weerstaan.

Ten slotte is er een zekere toename van uienrassen in de teeltgebieden van Yunnan en Sichuan. De aanplant van uien in het gebied met minder zonuren heeft dit jaar aanzienlijke winst opgeleverd. Momenteel worden zaailingen voor het nieuwe seizoen geteeld en in sommige gebieden is het einde in zicht. Er is een periode van overlapping tussen de voorraad in Gansu en de uien uit Yunnan. Als het teeltgebied in Yunnan toeneemt dan zal dat niet bevorderlijk zijn voor de prijsstijging van de voorraad later in het jaar.

Bron: index.mysteel.com