De handel op de Duitse aardappelmarkt verliep rustig maar naar tevredenheid. Het aanbod aan binnenlandse partijen breidde zich volgens de BLE op sommige plaatsen uit. Op sommige plaatsen steeg het aandeel van nieuwe, kruimige partijen. Vraag en aanbod waren meestal op elkaar afgestemd. De prijzen waren niet altijd uniform, maar bleven vaak constant. Prijsverlagingen waren een uitzondering. 

In München nam het aandeel van de Beierse Moor-Sieglinde duidelijk toe, wat de prijzen iets liet afzwakken. In Noord-Duitsland wordt een kleinere oogst dan vorig jaar verwacht. Bovendien zullen enkele Belgische frietproducenten al zeer vroeg grondstoffen uit Duitsland inkopen. Daarom verwacht de sector dat de prijzen nauwelijks zullen dalen, maar juist eerder aan zullen trekken.

Rheinland-Pfalz: geringe regionale oogst
De gevolgen van de klimaatcrisis leiden tot een kleinere aardappeloogst, ook in het noorden van Rheinland-Pfalz. Dat blijkt uit een SWR-enquête onder verschillende telers. De koele nachten zijn gunstig voor de bewaring, rooiwerkzaamheden worden slechts zo nu en dan door vochtig weer gehinderd, vult de Landwirtschaftskammer aan. Ook het risico op toenemende schade door draadworm laat de oogstwerkzaamheden op volle toeren draaien. De retail is begonnen met acties voor grotere verpakkingen, de belangstelling hiervoor lijkt tot nu toe bovengemiddeld goed te zijn. De prijzen blijven nog steeds stabiel, daar waar product schaars is kan dit gecompenseerd worden met goederen van buiten de regio.

Hessen: ongewijzigde prijssituatie, constante vraag
Op de aardappelmarkt in Hessen blijven de prijzen ongewijzigd ten opzichte van de voorgaande week, meldt de Landwirtschaftskammer. In de retail lopen herhaaldelijk verkoopacties tegen prijzen van 0,50 tot 0,60 euro per kg, verpakt in zakken van 10 kg. In z'n geheel genomen kan er gemakkelijk aan de vraag worden voldaan. Er staat nu voldoende aanbod van de hoofdoogst ter beschikking, waarbij de kwaliteit deels wisselend is. Bij sommige partijen moet er vrij veel uitgesorteerd worden. In de komende weken zou er vooral veel vraag kunnen ontstaan naar aardappelen met groot kaliber. Regionale neerslag verlicht de druk op het rooien.

Niedersachsen: het rooien verloopt traag, de vraag is constant
De oogst in het Noord-Duitse aardappelbolwerk Niedersachsen vordert maar langzaam vanwege de vele neerslag. De vraag bleef ondertussen constant, bovendien was er inmiddels ook al enige vraag vanuit andere regio's, meldt de BVNON in haar laatste marktrapport. 

Schleswig-Holstein: grootste deel van de oogst in bewaring gelegd
Op de plaatselijke aardappelmarkt draait alles nog steeds om opslag. Op de vrije markt staan er minder aardappelen ter beschikking, de telers leggen het grootste deel van hun oogst in bewaring. De vraag is naar schatting groter dan het aanbod, de prijzen zijn dan ook gestegen ten opzichte van de voorgaande week. Het prijsniveau is te hoog voor de exportaanvragen, waardoor er geen exporthandel tot stand komt. In het zuiden van Duitsland ontbreekt het aan voldoende aanbod. Ook hier staan de onderhandelingen in het teken van de transporteerbaarheid. Wat betreft de kwaliteit wordt er hier en daar melding gedaan van schurft. Het grootste deel van de oogst kan echter in bewaring worden gelegd zonder dat er momenteel problemen verwacht worden, aldus de Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein.