De brancheorganisaties Artemis en CropLife NL verwachten dat in 2025 rond 30% van de gewasbeschermingsmiddelen in de Nederlandse land- en tuinbouw ‘groen’ zijn. Dat blijkt uit de berekeningen van de Graadmeter Groene Gewasbescherming. Als diverse stimuleringsmaatregelen worden ingezet, kan het percentage zelfs aanzienlijk hoger uitvallen, zo denken de organisaties.

Voor de berekening hebben Artemis en CropLife NL de afzetgegevens van groene middelen samengevoegd en ingevuld in de Graadmeter
Groene Gewasbescherming. Als de trend doorzet stijgt het aandeel van 13% in 2015 naar bijna 30% in 2025.

In de Graadmeter Groene Gewasbescherming zijn de afzetgegevens van drie categorieën verwerkt: gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong (micro-organismen, virussen,
plantenextracten, feromonen), gewasbeschermingsmiddelen voor toepassing in de biologische teelt en de toegelaten laag-risico middelen. De afzet in een van de categorieën telt maar 1 keer mee.

Artemis en CropLife NL verwachten dat de afzet van groene middelen in 2025 kan uitstijgen boven de 30% als de beoordelingscapaciteit toeneemt en de toelatingseisen beter worden toegesneden op de aard van deze producten. Beide organisatie geven aan: “In de land- en tuinbouwsectoren is veel aandacht voor geïntegreerde gewasbescherming, de vraag naar groene middelen neemt toe, alsmede de inzet van nieuwe technologieën en biologische bestrijders”.

Voor meer informatie:
Artemis 
p/a Weg en Bos 21
2661 DG Bergschenhoek
010 – 30 767 95 
info@artemisnatuurlijk.nl 
www.artemisnatuurlijk.nl 

CropLife NL
070 - 7503151
croplife@croplife.nl 
www.croplife.nl