Omdat leren van elkaar belangrijk is, brengen enkele Luxemburgse en Nederlandse landbouwers een bezoek aan collega-landbouwers uit het Landschapspark de Merode en aan het provinciaal proefbedrijf Hooibeekhoeve. Samen bekijken ze hoe ze biodiversiteit op hun bedrijf kunnen verhogen en tegelijkertijd zorgen voor een betere opbrengst of minder gebruik van dure kunstmest.

Deze uitwisseling is een onderdeel van het Interreg-project FABulous Farmers. Het doel van dit project is om de functionele agrobiodiversiteit, kortweg FAB, op en rond landbouwvelden te bevorderen. FAB is dat deeltje van biodiversiteit dat nuttig is voor de landbouw.

Op het programma van het tweedaagse evenement staan een bezoek aan Hooibeekhoeve in Geel en enkele proefvelden waarop bodemgerelateerde FAB-maatregelen worden toegepast zoals vruchtwisseling, groenbedekkers en verminderde grondbewerking. Men gaat ook langs bij enkele landbouwers in het Merodegebied. Hierbij ligt de focus op het uitwisselen van ervaringen over de toepassing van FAB-maatregelen en de vermarkting van producten.

Deze uitwisseling wordt georganiseerd door Hooibeekhoeve, partner binnen het project. Hooibeekhoeve is het praktijkonderzoekscentrum melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling van de provincie Antwerpen. Landschapspark de Merode is eveneens projectpartner én een van de 14 FABulous Farmers-pilootgebieden.

Voor meer informatie:
www.fabolousfarmers.eu/nl