De aardappelteelt kent vandaag de dag vele uitdagingen. Het middelenpakket tegen onkruid, ziektes en plagen wordt steeds beperkter, de bemestingsnormen staan steeds verder onder druk en door klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met extreme(re) weersomstandigheden. Met name hitte en droogte, maar ook periodes van zeer veel neerslag kunnen het gewas stress bezorgen, met kwaliteit- en opbrengstderving tot gevolg. Het wordt dus steeds belangrijker om het gewas sterk en vitaal te houden, zo schrijft Soiltech.

Belangrijke rol bladvoeding
Een aardappelplant die optimaal gevoed is zal sterker en vitaler zijn dan een aardappelplant die een gebrek aan voedingsstoffen heeft. Bladmeststoffen voorzien het gewas van de benodigde nutriënten wanneer opname vanuit de bodem tijdelijk of langdurig onvoldoende is, wat vaker gebeurt dan men meestal denkt.
In de aardappelteelt is een aantal factoren cruciaal voor de uiteindelijke opbrengst en sortering. Ook daarop kan men met de inzet van bladmeststoffen een belangrijke invloed uitoefenen.

Optimale knolzetting
De fase van knolzetting is bepalend voor het aantal knollen en daarmee het opbrengstpotentieel van de aardappelplant. Het aantal wordt vooral bepaald door temperatuur, licht en een optimale voeding. Het is echter de uitdaging om de knollen vast te houden en zo homogeen mogelijk uit te laten groeien. Een belangrijke factor hierbij is het voorkomen van stress en groeischommelingen. Optima Vigor+ is een bladvoedingsproduct op basis van calcium en mangaan, waarmee de vitaliteit van het blad geoptimaliseerd kan worden en het gewas minder gevoelig wordt voor stressomstandigheden. Al meerdere opeenvolgende jaren bewijst Optima Vigor+ zich in proeven door meer knollen, van een hogere kwaliteit én door meer opbrengst, van +10 tot +17%.

Groen en productief blad
Vanaf de start van de teelt is het essentieel om te zorgen voor een groen en daarmee productief blad. Hierbij spelen de elementen mangaan (Mn) en zink (Zn) een belangrijke rol. Vooral sinds het verdwijnen van mancozeb is het niet meer vanzelfsprekend dat het gewas over voldoende mangaan en zink kan beschikken. De inzet van een mangaan-zink bladvoedingsproduct zoals Optima Leaf-MnZn+ is daarmee onmisbaar geworden in de aardappelteelt, en brengt bewezen meeropbrengsten van rond +10%.

Goede knolvulling
Tijdens de zomerperiode is de behoefte aan kalium (K) groot. Kalium is essentieel voor veel processen in het gewas, waaronder de uitgroei en vulling van de knol en de tolerantie voor droogte en hitte. Een drietal bladbespuitingen met Optima leaf-K vanaf het sluiten van de rijen voorziet in deze verhoogde kaliumbehoefte. In diverse trials hebben we de afgelopen jaren al gezien dat die een significante opbrengstvermeerdering opleverden, van +5 tot +20%.

Voor meer informatie:
Soiltech
+31 (0)411 - 64 81 05
info@soiltech.nl 
www.soiltech.nl