De regering van Bangladesh heeft bij monde van landbouwminister Abdur Razzaque de teelt van uien tijdens het zomerseizoen aangemoedigd om het aanbod veilig te stellen.

Hoewel het land tijdens het hoogseizoen genoeg produceert, is er een gebrek aan koelinstallaties en technologie, wat leidt tot veel rotte uien en uiteindelijk een beperkte aanvoer.

Hij zei dat zijn departement, om te voorkomen dat meer moet worden ingevoerd, een stappenplan heeft opgesteld waarbij de afgelopen twee jaar 100.000 ton uien zijn geoogst. De nadruk ligt op de uienteelt buiten het seizoen om zelfvoorzienend te worden, aldus Razzaque.

Bron: www.unb.co