In de afgelopen maanden zijn de voedselprijzen voor consumenten minder hard gestegen dan in voorgaande perioden. Het CBS meldt dat in september 2022 de prijsindex van alle voedingsmiddelen 1% hoger lag dan in juli. De consumentenprijs van aardappel daalde in deze periode zelfs met 7%. De consumentenprijzen van groenten en fruit stegen in augustus en september respectievelijk met 3% en 2%. Dit blijkt uit de tweemaandelijkse toelichting op de voedselprijzen-monitor van Wageningen Economic Research en CBS.

Ondanks deze prijsnivellering in augustus en september zijn de consumentenprijzen van voedingsmiddelen de afgelopen 12 maanden nog steeds fors gestegen met 13%. De inflatie bij plantaardige producten is onder het gemiddelde. Aardappelen zijn 1% duurder dan vorig jaar, fruit 5% en groenten nog 11%. Maar aardappelen en groenten worden in de loop van de winter duurder.

Goedkopere aardappelen voor de consument, telersprijs stijgt

Groentenprijzen sterk seizoengebonden

Ontwikkeling consumentenprijs van fruit

Bron: Agrimatie