Akkerbouwers kunnen voortaan op één plek de resultaten van praktijkgerichte onderzoeken vinden: www.crkls.nl. De website is openbaar toegankelijk en geeft de informatie voor de praktijk weer. Initiatiefnemers zijn Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research (WUR), Groen Kennisnet en Aeres Hogeschool. Crkls wordt stap voor stap uitgerold naar andere agrarische sectoren.

Crkls (spreek uit als cirkels) heeft een onafhankelijke redactie, die onderzoeken en praktijkproeven in Nederland verzamelt en beoordeelt op relevantie en betrouwbaarheid. "Het platform publiceert resultaten op uniforme wijze en gebruikt heldere taal." 

Akkerbouwers kunnen onderzoeken selecteren op impacts die hun bedrijven toekomstbestendiger maken. Bijvoorbeeld minder gewasbeschermingsmiddelengebruik, betere bodemgezondheid of lagere kosten. Ook zijn onderzoeken vindbaar via een thema of techniek.

Eerst akkerbouwers, daarna alle agrarisch ondernemers
Het platform richt zich in eerste instantie op akkerbouwers. Het doel is om het platform stapsgewijs uit te bouwen naar een kennisplatform voor alle agrarisch ondernemers. Crkls is inmiddels gevuld met zo’n 150 onderzoeken van verschillende kennisinstellingen. De redactie vult de website continu aan, ook met lopende onderzoeksprojecten. 

Betere ontsluiting en afstemming op de praktijk
Crkls is het antwoord op de versnippering van het landbouwkundig onderzoek in de afgelopen decennia. "Het platform maakt de onderzoeksresultaten beter vindbaar en relevant voor de ondernemer." De initiatiefnemers Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research (WUR), Groen Kennisnet en Aeres Hogeschool willen zo een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige landbouw in Nederland.  

Voor meer informatie:
Crkls
 +31 (0) 314 35 83 59
info@crkls.nl 
www.crkls.nl