Volgens het Oostenrijkse Bureau voor de Statistiek werd er in Oostenrijk in 2022 674.300 ton groenten geoogst. Daarmee is de oogst ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar (+/-0 % ten opzichte van 2021) en aanmerkelijk groter dan het vijfjarig gemiddelde (+9%). Het areaal is vrijwel gelijk gebleven.

Duidelijk meer uien en witte kool geoogst, historisch lage spinazieoogst
In 2022 oogstte men 365.200 ton peulvruchten, wortelen en uien (+2% vergeleken met 2021). Dat is duidelijk meer dan het vijfjarig gemiddeld (+14%). Uien maakten met een oogst van 174.800 ton (+4% ten opzichte van 2021; +18% ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde) meer dan een kwart van de totale groententeelt uit. De wortelteelt bleef met 118.400 ton grotendeels stabiel (+1% ten opzichte van 2021). De oogst van groene erwten bedroeg 9.600 ton (-2% ten opzichte van 2021). Daarbij was de oogst per hectare toegenomen, maar het totale areaal afgenomen.

De oogst van witte kool-, blad- en stengelgroenten viel met 141.700 ton (-4% ten opzichte van 2021) iets bovengemiddeld uit (+3% ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde). De slateelt, die meer dan een derde van deze productgroep uitmaakt, kwam uit op 48.700 ton (-5% ten opzichte van 2021; +4% ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde). Witte kool bereikte op een toegenomen areaal een oogst van 45.800 ton (+11% ten opzichte van 2021). De spinazieteelt daalde daarentegen naar een historisch dieptepunt van 8.500 ton (-28% ten opzichte van 2021; -33% ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde).

Meer veldgroenten, minder vruchtgroenten uit de kas
De vruchtgroentenoogst bedroeg 167.400 ton (-1% ten opzichte van 2021) en viel daarmee 3% groter uit dan het vijfjarig gemiddelde. Terwijl de arealen van veldgroenten zoals suikermaïs, pompoen en courgette in 2022 toenamen, nam het areaal van energie-intensieve gewassen die in de kas groeien af vanwege een verkorting van de teeltperiode, een verlaging van de teelt en bedrijfssluitingen. Bij tomaten viel de teelt met 57.000 ton 5% kleiner uit dan in 2021. De oogst van komkommers nam eveneens duidelijk af naar 44.100 ton (-8%). Bij paprika nam de teelt af naar 12.600 ton (-16% ten opzichte van 2021).

Het areaal van suikermaïs bereikte daarentegen een recordniveau, net als de opbrengst per hectare. Daardoor viel de totale oogst buitengewoon hoog uit met 19.200 ton (+27% ten opzichte van 2021). Ook pompoenen bereikten een nieuwe recordoogst van 22.300 ton (+8% ten opzichte van 2021). De meloenenoogst nam eveneens met 9% toe ten opzichte van het voorgaande jaar en kwam uit op 2.200 ton.

Voor meer informatie:
www.statistik.at