In een wekelijkse vlog geeft LTO Nederland een terugkoppeling over de stand van zaken rondom het Landbouwakkoord. LTO nodigt haar leden nadrukkelijk uit om vragen en opmerkingen over het Landbouwakkoord te blijven delen met de Leden-contactcentra. Deze inbreng wordt onder de aandacht gebracht en zal besproken worden in de aankomende berichtgevingen.

Kijk voor meer informatie op www.lto.nl/landbouwakkoord.

Bron: LTO Nederland